+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Szkolenia

  Terminy 23.10.2020 13.11.2020 4.12.2020


  Tytuł szkolenia: „Autoprezentacja w mediach czyli jak się dobrze i bezstresowo wypowiadać dla mediów i w mediach. ”

  Planowane terminy szkoleń: 23.10.2020; 13.11.2020; 4.12.2020

  Czas trwania: 6h dydaktycznych

  Trener: Magdalena Michalak

  Cena: 170 zł/os

  Zapisy: kzurek@wsparciespoleczne.pl

  Miejsce: Galeria „Piotrkowska 17”, Łódź

  Szkolenie przeznaczone dla osób których codziennością są wystąpienia publiczne a one – zarówno formalne jak i nieformalne mogą być źródłem stresujących sytuacji. Dla większości osób to praca jest środowiskiem wymagającym kontaktu z ludźmi. Trema, z którą trzeba sobie poradzić może prowadzić do niekontrolowanych reakcji ciała tj. drżenia rąk, przesadnej gestykulacji, nieprawidłowego kontrolowania natężenia głosu czy nawet jąkania się. Wszystkie te reakcje mają swoje podłoże  w naszych umysłach, które podpowiadają najbardziej drastyczne scenariusze. Uczestnicy spotkania warsztatowego nauczą się jak skutecznie panować nad takimi sytuacjami.

  W czasie wystąpień publicznych niezwykle ważny jest proces świadomego budowania i kontrolowania wrażenia jakie wywieramy na naszych odbiorcach. O koniecznych do tego narzędziach komunikacji werbalnej i niewerbalnej uczestnicy usłyszą od Dziennikarki  – Magdaleny Michalak.

  Cele jakie osiągniesz:

  • uodpornisz się na rzeczy powodujące dyskomfort kiedy jesteś eksponowany społecznie,
  • wzmocnisz pewność siebie co wpłynie pozytywnie na twoje wystąpienia publiczne,
  • zrozumiesz co się dzieje z Twoim umysłem i ciałem w czasie wystąpień,
  • dowiesz się jak radzić sobie w stresujących sytuacjach,
  • sprawdzisz praktycznie jakie błędy popełniasz występując przed kamerą,
  • nauczysz się świadomie kontrolować swoje emocje i zachowania i odpowiednio reagować na nieprzewidziane zachowania i pytania,
  • umiejętne przygotowanie i planowanie wystąpień,
  • będziesz świadome korzystał z komunikatów werbalnych i niewerbalnych,

  Elementy szkolenia

  1.Wystąpienia publiczne – jak je ugryźć?

  – zasady poprawnego przeprowadzenia wystąpień publicznych.

  2. Wystąpienia online – jak przygotować się do wypowiedzi za pośrednictwem komunikacyjnych platform internetowych ( np. zoom, Skype)

  3. Jak korzystać z aparatu mowy? Właściwy oddech, ustawianie głosu, artykulacja .

  4. Jak kontrolować swoje ciało? Mowa ciała, mimika twarzy, gestykulacja i spojrzenie.

  5. Co można przekazać poprzez strój? Dress code.

  Jeśli jesteś zainteresowany wyślij swoje zgłoszenie na adres mailowy: kzurek@wsparciespoleczne.pl

  Wszelkie pytania prosimy kierować na maila: pciacka@wsparciespoleczne.pl

   


  Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw 

  Terminy 23.10.2020 13.11.2020 4.12.2020

  Czas: 17/18 października 2020  

  godziny: I dzień (9.00-16.00), II dzień (8.00-15.00) 

  miejsce: Galeria Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, Łódź 

  Trenerka: Karolina Cyran Juraszek

  Cena: 290 zł/os

  Zapisy: kzurek@wsparciespoleczne.pl; pciacka@wsparciespoleczne.pl

  Miejsce: Galeria „Piotrkowska 17”, Łódź

   

  Zakres merytoryczny szkolenia:  

   

  Obszar działalności ekonomicznej ( dwa narzędzia plan finansowy z polityka cenową oraz wolumenem sprzedaży oraz miesięczne raporty zarządcze (sprzedażowe) i wskaźniki ekonomiczne.  

  Szkolenie dotyczy niezwykle ważnego obszaru w działaniu każdego PES i PS czyli analizy finansowej i planowania finansowego oraz monitorowania sprzedaży usług i produktów. Uświadamia konieczność tworzenia rocznych planów budżetowych oraz analizowania naszej efektywności finansowej w podziale na miesięczne raporty sprzedażowe. Szkolenie obejmie prognozowanie wyników z prowadzonej działalności gospodarczej w rozbiciu na poszczególne grupy wytwarzanych i sprzedawanych produktów lub usług oraz pozwoli zobaczyć wyniki wdrożenia sprzedaży.  

  Poznacie narzędzia, których zastosowanie pozwoli PES/PS  efektywnie planować swoją działalność nie tylko pod względem merytorycznym, ale przede wszystkim ekonomicznym. Poza tym będziecie mogli zarządzać bieżącą sprzedażą, a zatem będziecie mięli bezpośrednie przełożenie na swoją efektywność finansową. Narzędzia ważne dla każdej organizacji, nie tylko przedsiębiorstw społecznych, choć do tej grupy jest adresowane zostały przede wszystkim. 

   

  Obszar działalności statutowej (narzędzie do planowania budżetu projektu oraz monitorowania dotacji) 

  Poznacie także narzędzie zgodne z Nowym Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 29.10.2018 roku. Pozwala wszystkim podmiotom działającym w sferze pożytku ( PES i PS) przygotować budżet projektu do konkursów finansowanych z funduszy krajowych (poziom ogólnopolski, regionalny, powiatowy i gminny) zlecanych w trybie pożytku publicznego. Pomaga wypełnić ofertę w części finansowej (punkt VA, VB, VC). Narzędzie wspiera także proces zarządzania finansami projektu na etapie jego realizacji po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu (na podstawie prowadzonego monitoringu wydatków). Dzięki temu narzędzie automatycznie pozwala przygotować szczegółowe sprawozdanie finansowe z realizacji zadania (część II punkt 1 oraz punkt 2). Przy jego pomocy organizacje będą mogły w komfortowych warunkach zaplanować część finansową projektu,  a podczas jego realizacji monitorować dotację oraz i złożyć prawidłowe sprawozdanie. 

   

  Karolina Cyran Juraszek – Związana z sektorem organizacji pozarządowych od 20 lat, a z ekonomią społeczna zajmuje się 12 lat. W latach 2004-2008 była kierownikiem projektu „Partnerstwo dla Rain Mana” fundacji SYNAPSIS, realizowanego w ramach IW EQUAL we współpracy z 7 partnerami, którego rezultatem jest funkcjonujące, pierwsze w Polsce przedsiębiorstwo społeczne zatrudniające 24 dorosłe osoby z autyzmem. Projekt nagrodzony tytułem Najlepsza Inwestycja w Człowieka EFS -2007 i Europejska Nagroda Przedsiębiorczości2007.  

  Obecnie jest trenerem, konsultantem wielu organizacji zajmujących się rozwojem podmiotów ekonomii społecznej. Od 6 lat pracuje w zespole FRSO, gdzie oprócz doradztwa kluczowego dla PES kieruje projektami związanymi ze wzmacnianiem kompetencji zarządzania finansami (jest współautorką kilku kluczowych narzędzi min. Planer rekomendowany przez DPP).       Pracuje także nad rozwiązaniami systemowymi na rzecz III sektora i ES, obecnie wypracowuje rozwiązania dla franczyzy społecznej.  

  Włączyła się w pracę Grupy Strategicznej przygotowującej KPRES oraz Program współpracy organizacji z M. St. Warszawa, gdzie opracowała część finansową dla Programów wraz z narzędziami kalkulacyjnymi. Od 6 lat jestem ekspertem społecznym w Konkursie Dobroczyńca Roku w kategorii wolontariat pracowniczy (ARF) oraz w Konkursie Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku (FISE).