+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Ogłoszenie wyników w związku z zapytaniem ofertowym na kompleksowe zorganizowanie dwudniowej krajowej wizyty studyjnej, szlakiem przedsiębiorstw społecznych (projekt ŁOWES)

  Ogłoszenie wyników w związku z zapytaniem ofertowym na kompleksowe zorganizowanie dwudniowej krajowej wizyty studyjnej, szlakiem przedsiębiorstw społecznych (projekt ŁOWES)

  logo-kolor-owes-góra

  W związku z realizacją projektu „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” informuje o wynikach  postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  na kompleksowe zorganizowanie dwudniowej krajowej wizyty studyjnej, szlakiem przedsiębiorstw społecznych.

  W ramach przeprowadzonego postępowania złożonych zostało cztery ofert:

  L.P

  Nazwa oferenta

  Cenna brutto za realizację przedmiotu zamówienia

  Ocena formalna

  Ocena merytoryczna

  1.

  Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody
  ul. Olszewska 6, Kielce 25-663

  13 700,00 zł

  pozytywna

  Niezgodność oferty z treścią zapytania ofertowego – niespełnienie wymogu zorganizowania wizyty w min. 5 przedsiębiorstwach społecznych

  2.

  Fundacja NIWA Edukacji i Rozwoju
  ul. Chwaliszewo 75, Poznań 61-104

  15 000,00 zł

  negatywna

  Nie dotyczy

  3.

  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

  ul. Szopena 51, Rzeszów 35-959

  15 500,00 zł

  negatywna

  Nie dotyczy

  4.

  Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
  Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, Częstochowa

  12 975,00 zł

  negatywna

  Nie dotyczy

   

  Zapytanie ofertowe pozostało nierozstrzygnięte – brak ofert spełniających kryteria

  Wyniki zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich:

  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232156#

  ciąg dolny