+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Ostateczna lista rankingowa formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach II edycji -projekt „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (realizowanym w Łodzi)

  Ostateczna lista rankingowa formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach II edycji -projekt „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (realizowanym w Łodzi)

  W związku z zakończeniem prac Komisji Rekrutacyjnej w projekcie „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” przekazuje do publicznej wiadomości wyniki dotyczące ostatecznej oceny merytorycznej Formularzy Rekrutacyjnych złożonych w drugiem naborze w ramach rekrutacji na miejsca pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

  W ramach procesu odwoławczego swoje wnioski złożyły dwa podmioty. Komisja Rekrutacyjna po rozpatrzeniu odwołań i ponownej ocenie stworzyła ostateczną listę rankingową formularzy rekrutacyjnych. Poniżej przedstawiamy listy rankingowe:

  Ostateczna lista rankingowa osób fizycznych oraz PES przekształcających się w PS

  Lista rankingowa istniejących PS.

  Gratulujemy osobom i podmiotom, którym udało się przejść do kolejnego etapu rekrutacji. Kandydaci zakwalifikowani do bloku szkoleniowo – doradczego biorą udział w 4 modułach tematycznych, których harmonogram został przedstawiony w artykule znajdującym się na naszej stronie (kliknij aby zobaczyć harmonogram).