+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • Lider w realizacji usług i działań wspierających rozwój ekonomii społecznej.

  Przełamujemy bariery

  Kreujemy rozwiązania mające na celu rozwój ekonomii społecznej.
  Wspieramy organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa społeczne w tworzeniu nowych miejsc pracy, wzmacnianiu struktur, rozwijaniu kompetencji pracowników
  i kadry zarządzającej.

  Prowadzimy działania służące tworzeniu sieci partnerstw ngo, samorządów
  i przedsiębiorców.
  Animujemy i wspieramy środowiska lokalne we wdrażaniu nowych inicjatyw
  i rozwiązań.

  Kilka faktów o naszym stowarzyszeniu

  Pomagamy tworzyć

  organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa społeczne

  Organizujemy i integrujemy

  środowiska lokalne, grupy interesariuszy, lokalnych liderów

  Działamy profesjonalnie

  na każdym etapie naszej pracy
  z klientem

  Wspieramy aktywność

  poprzez oferowany system usług
  i doradztwa

  Wyposażamy w kompetencje

  niezbędne w tworzeniu
  i rozwijaniu organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych

  Dyskutujemy i planujemy

  wspólnie z klientem szukamy nowych rozwiązań

  Łączymy

  organizacje, przedsiębiorstwa
  i jednostki samorządu terytorialnego w realizacji wspólnych celów

  Tworzymy rozwiązania

  sprzyjające aktywności i włączeniu społecznemu

  Angażujemy się

  w procesy kreowania nowych inicjatyw i rozwiązań

  Co inni mówią o nas
  • Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pozytywnie ocenia działalność Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” jako Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

   Dyrektor Regionalnego Centrum polityki Społecznej w Łodzi

   Anna Mroczek
  • Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” jest dla Miasta Brzeziny ważnym partnerem w zakresie wprowadzania innowacji
   w sferze społecznej.

   Burmistrz miasta Brzeziny

   Marcin Pluta
  • Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” swoją działalnością
   i podejmowanymi inicjatywami przyczynia się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym.

   Przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego

   Włodzimierz Magin
  • Współpraca ze Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” przebiegła w sposób profesjonalny, a zespół realizujący projekt wykazał się dużym zaangażowaniem i doświadczeniem.
   W związku z czym rekomenduję Stowarzyszenie jako godnego partnera. Charakteryzującego się profesjonalizmem obsługi i wysokim poziomem rozwoju.

   Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu

   Marta Pietrak-Kędzierawska
  • Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi ma przyjemność zarekomendowania Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” jako organizacji prężnie działającej na niwie potrzeb osób wykluczonych społecznie, skupiającej w swoich szeregach profesjonalnie wykształcony i oddany sprawie personel.

   Wiceprezes zarządu

   Marzena Bednarkiewicz
  • Realizacja projektów i działania prowadzone wspólnie ze stowarzyszeniem Wsparcie społeczne „Ja-Ty-My” przyczyniły się do upowszechnienia ekonomii społecznej, aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem, transferu wiedzy, dobrych praktyk, doświadczeń oraz umożliwiły promocję i kreowanie oddolnych inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej na terenie Miasta Zgierza.

   Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu

   Ewa Lesiak
  Napisz do nas