+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Co4Tran – 3-ci Learning Activity, Madryt – Hiszpania (20/03/2023 – 25/03/2023)

  Co4Tran – 3-ci Learning Activity, Madryt – Hiszpania (20/03/2023 – 25/03/2023)

  Trzecia wizyta z cyklu działań edukacyjnych zaplanowanych w projekcie CO4TRAN odbyła się w dniach 20-24.03.2023 w Madrycie w Hiszpanii, organizatorem był Universidad Complutense de Madrid (Uniwersytet Complutense w Madrycie), który wprowadza model hiszpańskich przedsiębiorstw włączających. W wizycie uczestniczyli przedstawiciele lidera projektu, Krajowej Konfederacji Centrów Zatrudnienia Specjalnego CONACEE (Confederación Nacional Centros Especiales Empleo) oraz przedstawiciele – Universidad Complutense de Madrid (Uniwersytet Complutense w Madrycie), Niemiec – Bundesarbeitsgemeinschaft Inklusionsfirmen i Fachberatung fuer Arbeits- und Firmenprojekte, Francja – Union Nationale Des Entreprises Adaptees Unea, Belgia – Entente Wallonne des Enterprises de Travail Adapte (Eweta) i Polska – Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My.
  Wizyty w przedsiębiorstwach włączających poprzedziła prezentacja podstawowych danych dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych na rynku hiszpańskim, narzędzi oraz uwarunkowań formalno-prawnych w tym kraju. Almudena Fernandez – Golfin z CONACEE (lider projektu) przedstawiła możliwości i przeszkody związane z narzędziami prawnymi stosowanymi w Hiszpanii.
  Zespół projektowy odwiedził pierwszą imprezę „ZAUMA CEE” zorganizowaną we współpracy z „INNERIA CEE (Eurofirms)”. Zauma Inclusión y Diversidad to firma konsultingowa HR, kwalifikowana jako CEE od 2011 roku, z ponad 10-letnim doświadczeniem w pomaganiu firmom w przestrzeganiu hiszpańskiej ustawy o osobach niepełnosprawnych (LGD). Organizacja zatrudnia 20 osób z niepełnosprawnością, ze średnim i wyższym wykształceniem. Od samego początku celem Zauma jest podnoszenie świadomości na temat niepełnosprawności i zatrudnienia.
  Tego samego dnia pojechaliśmy do LaVeguilla, która jest częścią grupy należącej do Fundacji Promiva. Oprócz CEE/IE prowadzą Szkołę Specjalną, zakład pracy chronionej. Kadrę CEE La Veguilla tworzą ponad 80osób, w tym 64 osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Główną działalnością prowadzoną w Europie Środkowo-Wschodniej jest uprawa roślin ozdobnych. Jako działalność uzupełniająca, w regionie CEE znajduje się laboratorium hodowli i badań roślin, które wspiera i uzupełnia działalność główną.
  Ostatnim odwiedzonym przedsiębiorstwem włączającym było TRIANGLE SOLUTIONS RHHH w Muzeum Historii Madrytu. Triangle CEE powstał w 2005 roku z wybitnie społecznym celem: społeczną i zawodową integracją osób z niepełnosprawnością, zapewnieniem i promowaniem ich integracji na rynku pracy oraz zagwarantowaniem ich praw, autonomii osobistej i stabilności ekonomicznej. Specjalizuje się w outsourcingu usług dla firm, opracowuje projekty „szyte na miarę” w zależności od działalności, charakterystyki usługi i niezbędnych zasobów, zwracając szczególną uwagę na szkolenie swojej kadry, przygotowując ją do świadczenia usług w standardowych firmach, tym samym osiągnięcie całkowitego włączenia się w rynek pracy.
  Podczas tej wizyty wszyscy uczestnicy mogli zobaczyć, jak usługi świadczone zwykłym firmom w otwartym środowisku pracy wpływają na pracowników niepełnosprawnych i ich chęć przejścia do zwykłej firmy.
  Następnego dnia delegacje międzynarodowe odwiedziły SEPE (Hiszpańską Publiczną Narodową Agencję Promocji Zatrudnienia), która ustanawia i reguluje środki promujące zatrudnienie i utrzymanie zatrudnienia w Hiszpanii, będąc jednym z głównych kolektywów zajmujących się ochroną i promocją osób z niepełnosprawnością. Wydają krajowe regulacje dotyczące krajów CEE i ich pomocy. Poprzez swoje polityki i pomoce mogą skupiać się na osiągnięciu określonych celów, takich jak skupienie się na określonym rodzaju lub poważnej niepełnosprawności lub na kwestiach takich jak przejście. Instytucja ta jest częścią Ministerstwa Polityki Społecznej i Pracy w Hiszpanii.
  Bardzo ciekawe rozwiązania znaleźliśmy podczas spotkania z Fundación Universia, promowanej przez Banco Santander. Fundacion Universia jest prywatną organizacją non-profit. Fundacion Universia to prywatna organizacja non-profit, która od ponad 10 lat koncentruje swoją pracę na poradnictwie edukacyjnym i zatrudnieniu, różnorodności i równości, cyfrowej transformacji uniwersytetów, przedsiębiorczości i mierzeniu wpływu ekosystemu uniwersyteckiego zgodnie z międzynarodowymi standardami (SDGs ). Wszyscy partnerzy obserwowali, jak prywatna międzynarodowa grupa bankowa radzi sobie z integracją zawodową osób niepełnosprawnych na każdym etapie swojej działalności: jako bezpośredni pracodawca żądając włączenia do dostawców i zatrudniając przedsiębiorstwa włączające, m.in. Samsic CEE. Fundacja mieści się w dużym kampusie strefy ekonomicznej Banku Santander w Boadilla del Monte pod Madrytem.
  Kolejną firmą usługową jako przedsiębiorstwo włączające w Hiszpanii jest Samsic, jedna z wiodących firm zajmujących się sprzątaniem i obsługą obiektów w Hiszpanii. Podczas wizyt wszyscy partnerzy mieli niepowtarzalną okazję do rozmowy z kilkoma pracownikami z niepełnosprawnością umysłową na temat ich doświadczeń związanych z przejściem i pracą w firmie społecznej.
  Ostatniego dnia wizyty odwiedzilismy dwa ciekawe przedsiębiorstwa społeczne.
  Celem Vivofácil CEE jest poprawa jakości życia pracowników i klientów. Obecnie prawie 90% specjalistów personelu ma stwierdzoną niepełnosprawność przekraczającą 33%. Dążą do ułatwienia pojednania, współodpowiedzialności i równości w dostępie do nich, troszcząc się o ludzi poprzez usługi osobiste, dzięki którym zaspokajamy ich potrzeby opiekuńcze, 365 dni w roku, 24 godziny na dobę, w dowolnym zakątku Hiszpanii, dla osób w każdym wieku (dzieci, młodzież, osoby starsze, osoby niesamodzielne). Robią to w 5 różnych językach oraz w dowolnym innym języku z tłumaczem symultanicznym, na 3 zmiany, od poniedziałku do niedzieli.
  Kolejnym bardzo ciekawym przedsiębiorstwem włączającym, jednym z największych w Hiszpanii, było Grupo SIFU. To przedsiębiorstwo świadczy wszystkie usługi, które firma może zlecić na zewnątrz, aby mogła skoncentrować się na swojej podstawowej działalności. Zatrudniając ponad 8500 pracowników i będąc obecnymi w Hiszpanii, Francji i Andorze, świadczy usługi dla ponad 2100 klientów z sektora publicznego i prywatnego, którym zaoferowano odpowiednią elastyczność w celu ustalenia kompleksowej oferty usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
  Program: Projekt Erasmus+
  Numer referencyjny: 2021-1-ES01-KA220-VET-000028035
  Współpraca między organizacjami i instytucjami w sektorze Kształcenia Zawodoweg
  Rodzaj działania: Stowarzyszenia współpracy w zakresie kształcenia zawodowego
  Fundusze europejskie: 123 238 EUR
  Czas trwania: luty 2022 – luty 2024
  Koordynator: Narodowa Konfederacja Specjalnych Ośrodków Zatrudnienia (CONACEE)

   

  Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osóbMoże być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób, ludzie uczą się i tabelaMoże być zdjęciem przedstawiającym 8 osób i ludzie uczą się

   

  Co4Tran – SZKOLENIE NA RZECZ PRZEJŚCIA OD ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO DO ZATRUDNIENIA NA WOLNYM RYNKU

  Program: Projekt Erasmus+

  Numer referencyjny: 2021-1-ES01-KA220-VET-000028035

  Współpraca między organizacjami i instytucjami w sektorze Kształcenia Zawodowego

  Rodzaj działania: Stowarzyszenia współpracy w zakresie kształcenia zawodowego

  Fundusze europejskie: 123 238 EUR

  Czas trwania: luty 2022 – luty 2024

  Koordynator: Narodowa Konfederacja Specjalnych Ośrodków Zatrudnienia (CONACEE)