+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Nabór Biznesplanów w projekcie OWES „Ja-Ty-My” – II edycja 2021

  Nabór Biznesplanów w projekcie OWES „Ja-Ty-My” – II edycja 2021

  2640434-praca-biurowa-657-323
  Działanie realizowane w ramach projektu OWES „Ja -Ty -My”

  Rozpoczynamy nabór Biznesplanów w ramach projektu OWES „Ja-Ty-My”

  Nabór jest zamknięty i dotyczy tylko tych podmiotów, które przystąpiły do rekrutacji na miejsca pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

  Podmioty te mogą wnioskować o wsparcie finansowe na uruchomienie miejsc pracy oraz o wsparcie pomostowe finansowe.

  Uwaga: wniosek o wsparcie pomostowe finansowe należy złożyć wraz z wnioskiem o wsparcie na utworzenie miejsc pracy.


  Na wnioski wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami czekamy do 30 grudnia 2021r. do godz. 12:00 na adres:

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja – Ty -My”

  ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73,

  90 – 558 Łódź

  Uwaga: liczy się data wpływu, a nie stempla pocztowego.

  Dokumenty można także złożyć osobiście w Biurze Projektu (adres jak powyżej),
  oraz elektronicznie na adres e-mail:

  owes@wsparciespoleczne.pl

  Dokumenty przesyłane w formie elektronicznej powinny być przesłane w formie spakowanego i zabezpieczonego hasłem pliku, zawierającego skany podpisanych dokumentów. Hasło należy przesłać w osobnej wiadomości.


  Przypominamy, że mogą Państwo korzystać z nieodpłatnego doradztwa biznesowego.

  Doradca dla os. indywidualnych, grup inicjatywnych oraz podmiotów przekształcających się:

  Anna Niedźwiedź, aniedzwiedz@wsparciespoleczne.pl, tel 796 141 440

  Doradca dla Przedsiębiorstw Społecznych:

  Jarosław Szwarc, jszwarc@wsparciespoleczne.pl, tel 796 141 440


   

  Dokumenty do pobrania:

  Regulamin wsparcia finansowego

  Załącznik 1. Formularz wniosku

  Załącznik 2. Biznesplan

   Załącznik 2a. Biznesplan – Część finansowa 2021

  Załącznik 3. Harmonogram rzeczowo-finansowy

  Załącznik 4. Wzór zestawienia zatrudnienia

  Załącznik 5. Oświadczenie osoby zatrudnianej

  Załącznik 6. Wniosek podstawowe wsparcie pomostowe

  Załącznik 7. Wniosek przedłużone wsparcie pomostowe

  Załącznik 8. Formularz informacji wsparcia de minimis

  Załącznik 9. Formularz informacji o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

  Załącznik 10. Oświadczenie o zapoznaniu się z kryteriami

  Załącznik 11. Karta oceny formalnej

  Załącznik 12. Karta oceny merytorycznej

  Załącznik 13. Wykaz kluczowych sfer rozwoju i branż

  Załącznik 14. Oświadczenie o stanie zatrudnienia

  Załącznik 15. Oświadczenie o stanie zatrudnienia w dniu podpisania umowy

  Załącznik 16. Oświadczenie PS o wzroście liczby miejsc pracy netto

  logo owes dół kolor