+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej JA-TY-MY

   

   

  OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej to podstawowa instytucja wsparcia przedsiębiorczości społecznej, miejsca pierwszego kontaktu i pomocy dla podmiotów ekonomii społecznej.

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” od 2016 roku jest akredytowanym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej.

  W ramach jego działań realizowane są projekty: Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej i OWES „Ja-Ty-My”.

  Działania ośrodka są skierowane do podmiotów ekonomii społecznej, ich kadry zarządzającej i pracowników, osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osób zamierzających utworzyć podmiot ekonomii społecznej lub podjęcie pracy w przedsiębiorstwie społecznym, podmiotów prawnych planujących założenie podmiotu ekonomii społecznej lub utworzenia miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej.

  Realizujemy usługi wsparcia ekonomii społecznej na rzecz podmiotów ekonomii społecznej tj. przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń , fundacji. Wspieramy profesjonalizację podmiotów ekonomii społecznej i tworzenie nowych miejsc pracy w obszarze ekonomii społecznej. Udzielamy kompleksowego wsparcia doradczego  (prawnego, finansowego, biznesowego), prowadzimy specjalistyczne szkolenia prowadzące do podnoszenia kompetencji i kwalifikacji kadry zarządzającej i pracowników.

  Działamy na rzecz budowania partnerstw w regionie, organizujemy spotkania animacyjne, doradzamy w zakresie pozyskiwania źródeł  dofinansowania. Z naszych usług  korzystają osoby indywidualne dążące do utworzenia miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym, grupy nieformalne, podmioty ekonomii społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne.

  Działamy w oparciu o Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

  Regulamin Działalności Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej JA – TY – MY

  Regulamin Działalności Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej JA – TY – MY – Załącznik nr 1

  Regulamin Działalności Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej JA – TY – MY – Załącznik nr 2

  Regulamin przyznawania środków finansowych oraz wsparcia pomostowego i pomostowego przedłużonego w ramach projektu OWES „Ja-Ty-My”

  Regulamin przyznawania środków finansowych oraz wsparcia pomostowego i pomostowego przedłużonego w ramach projektu ŁOWES

  Plan działania OWES 2024-2025

  Plan działania OWES 2021-2023

  Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami 

  Kodeks etyczny

   

  Akredytacja OWES