+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2024-2026

   

  ŁÓDZKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

  Okres realizacji: 01.01.2024 – 31.12.2026

  Wartość projektu: 9 566 463,28 zł. Wkład Funduszy Europejskich 9 326 748,87 zł.

   

  Celem głównym projektu jest rozwój potencjału sektora ES w subregionie IV woj. łódzkim w latach 2024 – 2026. Cel ten przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WŁ w zakresie tworzenia nowych i trwałych miejsc pracy w sektorze ES poprzez realizację celów szczegółowych:
  a) zwiększenie liczby miejsc pracy dla os. zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym os. niepełnosprawnych (75),

  b) objęcie wsparciem 80 PES

  Projekt skierowany jest do grupy docelowej z IV subregionu – m. Łodzi:

  Podmiotów Ekonomii Społecznej, w tym Przedsiębiorstw Społecznych i organizacji pozarządowych planujących ekonomizację, osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osób bezrobotnych, które zgodnie z ustawą z 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy znajdą się w grupie osób najbardziej oddalonych od rynku pracy, osób fizycznych i prawnych planujących założyć PES oraz otoczenia PES. Wsparcie świadczone jest zgodnie ze standardami OWES oraz z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączania społecznego i zwalczania ubóstwa i zapisami ustawy o ekonomii społecznej z dnia 05.08.2022; dopasowane jest do potrzeb i potencjału uczestników.

   

  Projekt realizowany jest w partnerstwie 3 OWES:
  • Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich
  • Centrum Inicjatyw OPUS
  • Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”

   

  Nabór wniosków: w trybie ciągłym od dnia 17.05.2024r.

  Formularze składane do 17 dnia każdego miesiąca zarówno przez osoby fizyczne jak i w przypadku PES/PS
  będą rozpatrywane podczas Komisji Rekrutacyjnej bieżącego miesiąca.
  Formularze Rekrutacyjne złożone po 17 dniu bieżącego miesiąca będą rozpatrywane w kolejnym miesiącu pod warunkiem, że ilość miejsc pracy nie zostanie wyczerpana.

  Dokumenty projektu: Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

  Regulamin ogólny udziału w projekcie wraz z załącznikami

   

  Dokumenty dotyczące pomocy de minimis

   

  Dokumenty dotyczące rekrutacji do wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy

  UWAGA: OD 1 LIPCA 2024 R. OBOWIĄZUJE NOWA WERSJA REGULAMINU ORAZ NOWE WZORY FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

   

   

  Zespół projektu:

  Zarządzanie i administracja:
  Anna Niedźwiedź – koordynator merytoryczny, e-mail: aniedzwiedz@wsparciespoleczne.pl,
  Karina Kostrzewa – specjalista ds. kadr i płac, e-mail: kadry@wsparciespoleczne.pl,
  Anna Socha – pracownik ds. obsługi finansowo-księgowej, email: asocha@wsparciespoleczne.pl,

  Doradztwo:
  Agnieszka Kołodziejczak – doradczyni kluczowa, e-mail: akolodziejczak@wsparciespoleczne.pl

  Marta Mieleszkiewicz – doradczyni biznesowa, e-mail: mmieleszkiewicz@wsparciespoleczne.pl

   

  Kontakt:

  telefon ŁOWES 796 14 14 20, e-mail ogólny: lowes@wsparciespoleczne.pl 

  BIURO PROJEKTU:
  Łódź – ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73
  90-558 Łódź

  Godziny otwarcia: 8.00 – 16.00

   

  Dokumenty do pobrania:

  Regulamin ogólny projektu ŁOWES 2024-2026

  Formularz uczestnika projektu ŁOWES – Osoba indywidualna

  Formularz uczestnika projektu ŁOWES – Instytucja

   

  ciag-feprreg-rrp-wl-ueefs