+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Przedsiębiorstwa Społeczne oraz Podmioty Ekonomii Społecznej

  Fundacja SENIORiTY

  Fundacja służy wsparciem dla seniorów we wszystkich sprawach w życiu codziennym, sprawach organizacyjnych,
  bytowych, urzędowych. Wspiera w zakresie opieki i załatwiania spraw, poprawy komfortu życia,
  wsparcia w zachowaniu samodzielności, pomocy w zachowaniu zdrowia, sprawności, godności i radości życia.
  Fundacja pracuje nad zadaniem realizacji mieszkań dla seniorów do pobytów wytchnieniowych lub na stałe
  oraz mieszkań usamodzielniających dla osób wychodzących z pieczy zastępczej.
  Fundacja oferuje:
  • wsparcie dla seniorów w sprawach życia codziennego,
  • usługi w ramach zakładu stolarskiego oferującego meble jako wsparcie działań statutowych fundacji,
  • usługi stolarskie na bazie profesjonalnego parku maszynowego,
  • montaż sprzętu i wyposażenia w meblach,
  • usługi dla majsterkowiczów.

  Fundacja SENIORiTY
  Konstytucji 3 Maja 65, 95-035 Ozorków
  Zakład stolarski: 95-100 Zgierz
  ul. Łęczycka 52
  powiat zgierski

   


  Fundacja “Pro Aperte”

  Misją Fundacji „Pro Aperte” jest tworzenie przyjaznej przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami, szczególnie
  w spektrum autyzmu oraz dla ich rodzin. W ramach działalności prowadzone są świetlica terapeutyczna
  „Sensorek”, mobilna świetlica terapeutyczna, zapewniająca dojazd do podopiecznych oraz Terapeutyczny
  Punkt Przedszkolny „ToTu” dla dzieci ze spektrum autyzmu.
  Fundacja oferuje:
  • zajęcia indywidualne i grupowe (m.in. terapię logopedyczną, pedagogiczną, psychologiczną, terapię SI,
  animaloterapię oraz fizjoterapię),
  • możliwość skorzystania z kompleksowej klinicznej diagnozy autyzmu z zastosowaniem testu ADOS -2,
  • diagnozę możliwości intelektualnych dla dzieci z wykorzystaniem Skali Stanford – Binet,
  • turnusy integracyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami,
  • Klub Świadomej Młodzieży, zrzeszający osoby w wieku powyżej 13 lat ze spektrum autyzmu;
  • Społeczne Pogotowie Interwencyjne, oferujące wsparcie prawne, orzecznicze i socjalno – bytowe osób
  z niepełnosprawnościami;
  • szkolenia z edukacji włączającej dla kadr pedagogicznych szkół i przedszkoli.

  Fundacja „Pro Aperte”
  Staszica 7, 99 – 300 Kutno


  Stowarzyszenie „DOLINA SKRZATÓW”

  Park Skrzacich Opowieści, Figur i Ekspozycji to rezerwat starosłowiańskiej opowieści, znajdujący się w dolinie rzeki Bzury pokazujący tajemnice słowiańskiej puszczy, pełnej mitycznych stworzeń i dobrych duchów słowiańskich przodków. Dolinę można odwiedzić w ciągu roku w różnych odsłonach: wiosennej, letniej, jesiennej i zimowej.
  Stowarzyszenie oferuje:
  • wycieczki edukacyjne dla dzieci i młodzieży
  • koncerty, różne spotkania dla dzieci i rodziców
  • plenery oraz warsztaty artystyczne dla młodzieży i dorosłych
  • wykłady i warsztaty o tematyce kultury słowiańskiej, skrzatów i rękodzielnictwa
  • szkolenia dla animatorów gier i zabaw, przewodników po parkach rozrywki
  • produkty tematyczne: figurki skrzacie, dekoracje do filmów i parków rozrywki, grafiki, biżuteria, woreczki ziołowe zapachowe.

  Stowarzyszenie „DOLINA SKRZATÓW”
  Chociszew 42 C, 95-045 Parzęczew

   


   

  Fundacja Motoryzacja dla Każdego

  Fundacja prowadzi działalność związaną z krzewieniem idei motoryzacji wśród różnych grup społecznych. Odbiorcami są osoby, które chcą się dokształcać w zakresie mechaniki samochodowej i kochają motoryzację bez względu na wiek. Działania skupione są na motoryzacji amerykańskiej, gdyż jest ona najbardziej niedostępna, fascynująca oraz posiada bogatą historię.
  Klienci, którzy zaczęli współpracę z Fundacją są bardzo zadowoleni i dołączają do społeczności Fundacji oraz pomagają w organizowaniu wspólnych imprez.
  Fundacja oferuje:
  • eventy motoryzacyjne
  • naprawy mechaniczne,
  • serwis, spawanie plastików, renowacje i modernizacje, korekty blacharsko lakiernicze, regeneracja lamp
  • diagnozę komputerowa
  • elektrykę, elektromechanikę, naprawy elektroniki
  • restomod.

  Fundacja Motoryzacja dla Każdego
  ul. Andrzeja Struga 13/21, 95-100 Zgierz

   


  Fundacja „Tu Brzoza”

  Fundacja Tu Brzoza wyrosła w Nowym Pudłowie. Wskrzesza, upowszechnia i wprowadza do wiejskiej codzienności zanikające tradycje i wytwory kultury ludowej.
  Fundacja porusza się płynnie w przestrzeni kultury, sztuki, edukacji, nauki czy ekologii, łącząc pozornie nieprzystające elementy w spójną całość. Od lat organizuje międzynarodowe wymiany młodzieży. Od 2015 roku realizuje wyjątkową koncepcję Folkowych przystanków tworząc niezwykłe śródpolne galerie jednego obrazu. Przywraca też pamięć o lokalnym bohaterze Wincentym Gortacie, tworząc teledyski do jego wierszy.
  Fundacja oferuje:
  • warsztaty rękodzieła ludowego (m.in. wycinanka, pająk sieradzki, malowanie na szkle)
  • realizację “Folkowych przystanków”, na wiejskich wiatach
  • zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

  Fundacja Tu Brzoza
  Nowy Pudłów 42, 99-200 Poddębice

   


  Fundacja „Pomerdało Mi Się”

  Misją Fundacji jest pomoc dzieciom z niepełnosprawnościami oraz osobom sprawującym nad nimi opiekę, głównie poprzez kontakt ze zwierzętami oraz poprzez szeroko rozumiane wsparcie psychologiczne (założyciele Fundacji są rodzicami dzieci z niepełnosprawnościami – autyzm, wada serca). Fundacja posiada salę do Integracji Sensorycznej oraz teren rolny o obszarze 1,5 hektarów, który wykorzystuje między innymi do spotkań relacyjnych samorzeczników w spektrum autyzmu.
  Fundacja oferuje:
  • animaloterapię, zooterapię ze zwierzętami na farmie
  • zajęcia Integracji Sensorycznej dla dzieci
  • zajęcia edukacyjne z udziałem zwierząt dla dzieci i młodzieży
  • indywidualne oraz grupowe zajęcia edukacyjne z zakresu pedagogiki oraz oligofrenopedagogiki
  • zajęcia integracyjne dla grup w różnym wieku.

  Fundacja “Pomerdało Mi Się”
  Lekaszyn 28, 99-210 Uniejów

   


   

  Fundacja Wiara i Nadzieja

  Fundacja prowadzi działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Wspiera również rodziny i system pieczy zastępczej. Ponadto działa na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  Fundacja oferuje:
  • działalność charytatywną
  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej
  • pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

  Fundacja “Wiara i Nadzieja”
  ul. Łódzka 35, 99-200 Poddębice

   


  Fundacja DMUCHAWIEC

  Fundacja Dmuchawiec to organizacja pozarządowa, która powstała z potrzeby stworzenia przestrzeni edukacyjnej przyjaznej dziecku, funkcjonującej w oparciu o wolność człowieka jako jednostki. Zespół ludzi współtworzących Fundację to nie tylko tutorzy pracujący na co dzień z dziećmi w duchu edukacji alternatywnej, ale także rodzice poszukujący rozwiązań edukacyjnych jak najbliższych ich własnym dzieciom. Proces uczenia się oparty jest na naturalnej ciekawości świata i wewnętrznej motywacji dzieci. Tutaj z jednej strony tworzymy wspólnotę, społeczność, z drugiej zaś każdy z jej członków jest uwzględniany w procesie projektowania edukacji.
  Nasza Fundacja to sieć placówek, na którą składają się: Przedszkole Pierwiosnek, Szkoła Podstawowa Dmuchawiec, Warsztatownia dla dzieci i młodzieży z grupy edukacji domowej oraz Leśna Baza w Borchówce. Nasz zespół to nie tylko wykwalifikowana kadra nauczycieli, tutorów, ale i pasjonaci z różnych dziedzin nauki, wiedzy i ciekawych obszarów zainteresowań.
  Fundacja oferuje:
  • naukę dla dzieci w przedszkolu Pierwiosnek
  • edukację dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej Dmuchawiec
  • naukę i edukację w leśnej bazie w Borchówce
  • cykliczne warsztaty edukacyjne w ramach grupy edukacji szkolnej
  • projekty mające rozwijać edukację przyjazną dzieciom.

  Fundacja Edukacji Demokratycznej DMUCHAWIEC
  ul. Krawiecka 10 a/b/c, 90-001 Łódź

   


  Stowarzyszenie Seniorów „Integracja”

  Stowarzyszenie Seniorów „Integracja” powstało w 2019 roku. Celem działania organizacji jest integracja seniorów z miasta i powiatu brzezińskiego.
  Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą – stołówkę SMAKOSZ, która oferuje obiady dla seniorów oraz petentów urzędów znajdujących się w sąsiedztwie. Obsługuje też imprezy okolicznościowe, a także organizuje warsztaty dla uczniów z niepełnosprawnością.
  Stołówka to nie tylko jadłodajnia, to też miejsce dla wielu samotnych, szukających relacji z drugim człowiekiem osób starszych.
  W lutym 2022 roku Stowarzyszenie dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zatrudniło w stołówce trzy osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
  W 2023 roku Stowarzyszenie uzyskało Certyfikat „Najlepszy pracodawca roku”.
  Stowarzyszenie oferuje:
  • szkolenia oraz warsztaty
  • spotkania z interesującymi ludźmi
  • imprezy integracyjne
  • wyjazdy krajoznawcze na terenie Polski i za granicą.

  Stowarzyszenie Seniorów „Integracja” Stołówka Smakosz
  ul. Sienkiewicza 16, Brzeziny 95-060

   


  Stowarzyszenie Wesoła Pasieka

  Stowarzyszenie Wesoła Pasieka zaprasza na warsztaty pszczelarskie.
  W programie:
  • historia bartnictwa
  • pokazy żywych pszczół za szybą
  • apiterapia
  • sposób produkcji i rodzaje miodów
  • znaczenie pszczół w naszym środowisku
  • produkcja świec.

  Stowarzyszenie Wesoła Pasieka
  Głuchów 4, 99-311 Bedlno

   


  Brzezińskie Stowarzyszenie Klub Seniora „MŁODZI DUCHEM”

  Brzezińskie Stowarzyszenie Klub Seniora MŁODZI DUCHEM zostało powołane do życia w 2014 r. Obecnie Stowarzyszenie liczy 49 członków, a w większości są to kobiety. Organizacja zrzesza seniorów, by nawzajem dbać o swój rozwój oraz możliwość miłego i pożytecznego spędzania czasu. Stowarzyszenie dba również o podtrzymanie tradycji regionalnych.
  Stowarzyszenie oferuje:
  • sekcję kulinarną: Babeczki Chili
  • sekcję wokalną: Chór GAMMA
  • sekcję robótek ręcznych
  • sekcję turystyczną: organizacja wycieczek
  • sekcję teatralno-rozrywkową
  • sekcję florystyczną
  • sekcję Nordic Walking
  • klub książki
  • kółko szachowe i karciane.

  Brzezińskie Stowarzyszenie Klub Seniora MŁODZI DUCHEM
  ul. Henryka Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny

   


  Międzynarodowe Centrum Rozwoju Spółdzielnia Socjalna

  Organizacja oferuje Niepubliczny Żłobek „Maluchowo”, w którym dzieci pozostając pod fachową opieką poznają świat w sposób najlepiej dostosowany do ich wieku. Pracownicy stanowią wykwalifikowaną, starannie dobraną kadrę, którą cechuje duża doza ciepła, cierpliwości i empatii oraz posiadają niezbędne predyspozycje do pracy z dziećmi.
  Oferujemy:
  •Żłobek czynny od godz. 6.30 do 17.00 również w okresie wakacji i ferii
  •Kadrę, którą w większości stanowią młode matki doskonale znające i rozumiejące potrzeby dziecka i oczekiwania rodziców
  •Posiłki obejmujące śniadania, obiady i kolacje

  Międzynarodowe Centrum Rozwoju Spółdzielnia Socjalna
  Ul. Warszawskie Przedmieście 31
  99-300 Kutno


  Fundacja SENTIVENIO

  Przedmiotem działalności Fundacji jest oferowanie szeroko rozumianego wsparcia terapeutycznego w zakresie terapii indywidualnej i grupowej dla dzieci z autyzmem, jak również prowadzenie spotkań, warsztatów i szkoleń ze specjalistami o charakterze informacyjno-doradczym dla rodziców i nauczycieli. W okresie wakacji oraz ferii zimowych Fundacja organizuje dla dzieci warsztaty terapeutyczne rozwijające i utrwalające zakres umiejętności dzieci będących w spektrum autyzmu. W Fundacji działa także grupa wsparcia dla rodziców dzieci będących w spektrum autyzmu: „Wspornik Sentivenio” oraz telefon informacyjno-poradniczy.
  Fundacja prowadzi również sprzedaż bawełnianych toreb i workoplecaków.
  Fundacja oferuje:
  • zajęcia indywidualne edukacyjno-terapeutyczne rozwijające sfery deficytowe dziecka
  • diagnozę VB Mapp oceniającą poziom umiejętności społecznych, komunikacyjnych i językowych dziecka oraz diagnozę KORP (Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego), PEP3 PL
  • terapię pedagogiczną dla dzieci w wieku szkolnym (I-III klasa szkoły podstawowej)
  • neurologopedię i diagnozę KOLD oceniającą najważniejsze obszary mowy dziecka
  • logorytmikę
  • Integrację Sensoryczną i diagnozę procesów Integracji Sensorycznej oraz system KATIS
  • zajęcia grupowe z elementami Treningu Umiejętności Społecznych
  • zajęcia grupowe w oparciu o Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,

  Fundacja SENTIVENIO
  ul. Stary Rynek 1a, 91-438 Łódź

   


  Fundacja Piękne Przedsiębiorcze

  undacja świadczy działalność na rzecz kobiet w zakresie wspierania rozwoju osobowości, edukacji i reaktywacji zawodowej, profilaktyki zdrowia oraz przedsiębiorczości i promocji aktywności w życiu publicznym. Ważną część działania Fundacji stanowi też wspieranie i realizowanie inicjatyw społeczno-gospodarczych w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i edukacji, mających w szczególności przyczynić się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety i z udziałem kobiet.
  Fundacja wyróżniania również statuetką „Piękna Przedsiębiorcza” kobiety zaangażowane w rozwój firm oraz działalności na rzecz lokalnych społeczności.

  Fundacja oferuje:
  • regularne spotkania z przedsiębiorczymi kobietami
  • usługi reklamowe i promocyjne
  • produkcję gadżetów firmowych
  • usługi gastronomiczne (kawiarnia „Kawa i Relaks”)
  • promowanie młodych twórców, artystów poprzez organizację mini koncertów i wystaw
  • promowanie przedsiębiorczości i edukacji poprzez organizowanie targów i kongresów.

  Fundacja Piękne Przedsiębiorcze
  ul. Dworcowa 3 G, 96-100 Skierniewice

   


  Stowarzyszenie „WELES”

  Stowarzyszenie zajmuje się szeregiem działań mających na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz integrację społeczną na terenach wiejsko-miejskich, w tym edukacją muzyczną szkół i przedszkoli. Stowarzyszenie dąży m. in.: do stworzenia zagrody edukacyjnej nieopodal Aleksandrowa Łódzkiego, a także do zwiększenia obecności kultury w placówkach oświatowych poprzez audycje muzyczne.
  Na swoim koncie mamy m.in. zrealizowanie akcji „Usłyszeć Hejnał Łodzi – Prząśniczkę” na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, w wykonaniu wiceprezesa Stowarzyszenia „Weles” – Michała Walczaka oraz chóru na cztery głosy, składającego się z artystów Filharmonii Łódzkiej.
  Sporym sukcesem była także organizacja „I Festiwalu Muzyki z Gier Komputerowych”, który odbył się w Filharmonii Łódzkiej w maju 2023 r. Na gości festiwalu czekały liczne atrakcje związane z grami komputerowymi, jak stoisko z wirtualną rzeczywistością, strefa retro, stoisko z grą planszową „Herose of Might and Magic”, a zaproszeni prelegenci podzielili się swoją wiedzą oraz doświadczeniem m.in. z pracy nad tworzeniem muzyki do gry Cyberpunk 2077.

  Stowarzyszenie oferuje:
  • integrację z muzyką, kulturą i ekologią
  • edukowanie społeczności w zakresie obecnej transformacji energetycznej w Polsce.

  Stowarzyszenie „Weles”
  Zgniłe Błoto 30, 95-070 Zgniłe Błoto

   


  Kłos Sp. z o.o.

  Kłos sp. z o.o. jest firmą społeczną założoną przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych działającą od 2006 r. Jej uruchomienie stało się możliwe dzięki środkom pozyskanym przez TPN w ramach PIW EQUAL. Głównym celem działalności jest realizacja misji społecznej zapisanej w akcie założycielskim spółki, tj. tworzenie miejsc pracy i rehabilitacji społeczno-zawodowej dla osób wykluczonych, zwłaszcza osób chorujących psychicznie. Ośrodek szkoleniowy Kłosa znajduje się w Jedliczu A na terenie zalesionym, na łódzkim szlaku konnym, stanowiącym miejsce wypoczynku dla osób z aglomeracji łódzkiej.

  Kłos oferuje:
  • sale i sprzęt niezbędne do prowadzenia szkoleń, organizacji zjazdów, spotkań integracyjnych lub imprez
  okolicznościowych
  • obsługę cateringową grup szkoleniowych, konferencji i bankietów
  • możliwość organizowania szkoleń firmowych, spotkań plenerowych oraz imprez okolicznościowych
  (komunie, chrzciny, jubileusze, imieniny).

  Kłos sp. z o.o.
  ul. Jedlinowa 42/44, 95-073 Jedlicze A

   


   

  Fundacja Inkubator Innowacji Społecznych

  Fundacja prowadzi działalność mającą na celu aktywizację kulturalną, społeczną, zawodową i edukacyjną
  osób/grup wykluczonych społecznie. Promuje upowszechnianie sztuki, kreatywność oraz podnoszenie
  kwalifikacji w sektorze edukacji. Propaguje kulturę fizyczną i aktywne formy spędzania wolnego czasu.
  Realizuje przedsięwzięcia o charakterze sportowym- pokaz sztuk walk. Pomaga osobom w trudnej sytuacji
  życiowej, wspiera rodziny i system pieczy zastępczej. Stwarza warunki dla propagowania postaw
  humanistycznych, ekologicznych, obywatelskich, działa na rzecz osób niepełnosprawnych, promuje
  zatrudnienia i aktywizację zawodową, przeciwdziała uzależnieniom i patologiom społecznym. Organizacja
  zajmuje się też aktywizacją zawodową osób pozostających bez pracy oraz prowadzi działalność na rzecz
  równych praw kobiet i mężczyzn, działa na rzecz osób w wieku emerytalnym, wspomaga rozwój
  gospodarczy, rozwój wspólnot oraz działa na rzecz integracji europejskiej.
  Oferujemy:
  • Fundacja prowadzi działalność kulturalną, edukacyjną, naukową, badawczo-rozwojową i społeczną
  • Oferujemy współpracę i doradztwo w procesie realizacji przedsięwzięć

  Fundacja Inkubator Innowacji Społecznych
  ul. Warszawskie Przedmieście 31
  99-300 Kutno