+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
    • Polski
    • English
  • Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej 2018

    Ciąg unijny

    Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” oraz Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych 

    mają zaszczyt zaprosić przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, organizacji pozarządowych,

    Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, podmiotów ekonomii społecznej oraz administracji publicznej

    i wszystkich mieszkańców Łodzi i regionu

    na Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej

     

    09 WRZEŚNIA 2018 O GODZINIE 11.00
    NA ULICY PIOTRKOWSKIEJ (na odcinku od ul. Zamenhofa do ul. A.Struga)

    ROZPOCZYNAMY ŁÓDZKIE TARGI EKONOMII SPOŁECZNEJ

     

     

     

    W bieżącym roku weźmie w nich  udział ponad pięćdziesiąt podmiotów ekonomii społecznej naszego regionu. Targi to wydarzenie o wyjątkowym charakterze. W jednym miejscu prezentować się będą przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne, podmioty reintegracyjne. Wszyscy działają w naszym regionie tworząc nowe miejsca pracy, działając na rzecz aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem (z powodu niepełnosprawności, trudnej sytuacji życiowej, choroby), wspierając poprzez rehabilitację społeczną i zdrowotną, angażują się w różnego rodzaju inicjatywy – integrują środowisko lokalne, przeciwdziałają dyskryminacji i przełamują opory społeczne, promują postawy obywatelskie.

     

    Odwiedzający Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej będą mogli zapoznać się ze świadczonymi przez wystawców usługami. Wśród nich spółdzielnie zajmujące się gastronomią – będzie można dobrze zjeść – począwszy od pieczywa wypiekanego w piecach węglowych, po różnego rodzaju pierogi, tarty, zimne przekąski, galantyny, chłodzącą lemoniadę, słodkie desery, ciasta, ciasteczka. Nie zabraknie uczestników warsztatów terapii zajęciowej z oryginalnym pięknym rękodziełem – szkatułkami, pudełkami, serwetnikami, osłonkami, skrzyniami drewnianymi, przedmiotami codziennego użytku ze stali i miedzi. Wystawione będą meble ogrodowe wykonane z palet, rodzima kolekcja wyjątkowej odzieży, skorzystać będzie można z zabiegów fizjoterapeutycznych i porad w punktach konsultacyjnych. Dla najmłodszych przewidziano wiele konkursów, zajęcia sportowe i plastyczne, warsztaty taneczne, malowanie twarzy. Fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie mają różne profile i działają w wielu branżach. Wszystkie będą  się promować i integrować rozpowszechniając swoje materiały promocyjne.

     

    Targom towarzyszyć będzie seminarium, podczas którego prezentować się będą Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Podmioty Ekonomii Społecznej z terenu województwa łódzkiego. Wśród nich oczywiście organizatorzy ŁTES – Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” i Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych.

    Tegoroczne Targi Ekonomii Społecznej odbywać się będą w ramach Mixera Regionalnego.

     

    Do pobrania :

    Regulamin ŁTES 2018

    Formularz zgłoszeniowy ŁTES 2018

    Formularz w formie elektornicznej -> Kliknij TUTAJ

    Zgłoszenie udziału w ŁTES 2018

    Zgoda RODO ŁTES 2018

    Klauzula RODO ŁTES 2018

     

    Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowią wkład własny Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

    logo łtes dół
    Skip to content