+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  O projekcie

  listwa kolor

  OWES-wsparcie ekonomii społecznej 

  Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Projekt skierowany jest do PES i NGO planujących ekonomizację lub założenie PES, osób fizycznych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osób. prawnych, zamieszkałych, zarejestrowanych (zgodnie z KC) na terenie woj. łódzkiego w szczególności z terenu powiatów: poddębickiego, zgierskiego, łęczyckiego, kutnowskiego, skierniewickiego, łowickiego, brzezińskiego, m. Skierniewice oraz otoczenia podmiotów ekonomii społecznej (PUP,OPS, JST,biznes).

  Celem głównym projektu jest powstanie w latach 2016-2017 nowych i trwałych miejsc pracy w sektorze ES, umożliwiających 49 osobom zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym wejście lub powrót na rynek pracy oraz zapewnienie możliwości powstawania, rozwoju i trwałości funkcjonowania PS poprzez podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kadry zarządzającej, pracowników i wolontariuszy.

  Cel osiągnięty zostanie poprzez zaplanowane w projekcie działań o charakterze :

  -animacyjnym prowadzące do tworzenia grup inicjatywnych oraz aktywizacji środowisk lokalnych na rzecz ES; -inkubacyjnym prowadzącym do tworzenia nowych PES poprzez wsparcie finansowe i doradczo-szkolenowe przyczyniające się do poprawy efektywności ekonomizacji istniejących PES.

  Działania prowadzone są na terenie powiatów: poddębickiego, zgierskiego, łęczyckiego, kutnowskiego, skierniewickiego, łowickiego, brzezińskiego, m. Skierniewice.

   Wartość projektu wynosi 4 346 978,15 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi 3 694 931,43 zł.

   

  Zespół projektu:

  Zarządzanie i administracja:

  Agnieszka Murawska – koordynator projektu

  Agnieszka Kołodziejczak – specjalista ds. monitoringu

  Paweł Dauenhauer – główny księgowy

  Ida Kazimierska – księgowa

  Małgorzata Włodarska – pracownik administracyjno-biurowy

  Animacja i doradztwo:

  Agata Kłos – animator lokalny

  Małgorzata Wlaźlak – animator lokalny

  Joanna Roczek – doradca kluczowy

  Dariusz Krajewski – doradca kluczowy

  Tomasz Musielski – koordynator ds. partnerstw

  Małgorzata Nowak – indywidualny doradca PS

  Małgorzata Glapa – psycholog

  Dominika Snoch – psycholog

  Doradztwo specjalistyczne:

  Małgorzata Szymczyk – doradztwo biznesowe

  Kancelaria adwokacka E i M Krassowscy sp. j. – doradztwo prawne

  Aleksandra Kurczewska – doradztwo księgowe

  Agnieszka Olszewska – doradztwo i usługi marketingowe

  SWIT Solutions sp. z o.o. sp. k. – doradztwo i usługi informatyczne

  IP FINANCE sp. z o.o. – usługi księgowe

  Agnieszka Krawczyk – usługi prawne

  Dyżury w punktach konsultacyjno-doradczych:

  Brzeziny, ul. Staszica 10

  Małgorzata Wlaźlak – animator lokalny – środa 12:00 – 15:00

  Małgorzata Nowak – indywidualny doradca PS – czwartek 12:00 – 15:00

  Zgierz, ul. Długa 16

  Dominika Snoch – psycholog – wtorek 13:00 – 16:00

  Agata Kłos – animator lokalny – czwartek 12:00 – 15:00

  Joanna Roczek – doradca kluczowy – piątek 12:00 – 15:00

  Klienci OWES uprawnieni są do składania zażaleń drogą mailową na adres biuro@wsparciespoleczne.pl  lub telefonicznie 796 141 430.