+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  OWES Łódź 2016-2017

   

  ŁÓDZKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

   

  Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Celem głównym projektu jest rozwój potencjału sektora ekonomii społecznej w subregionie IV województwa Łódzkiego w latach 2016-2017 poprzez powstanie 43 nowych i trwałych miejsc pracy oraz zapewnienie możliwości powstawania, rozwoju i trwałości funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych poprzez podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kadry zarządzającej, pracowników i wolontariuszy.

  Działania prowadzone są na terenie miasta Łodzi – IV subregion województwa łódzkiego

  Wartość projektu wynosi 3.646.907,60 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi 3.099.871,46 zł.

  Projekt realizowany w partnerstwie:

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” – lider projektu

  Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO – partner projektu

  Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS – partner projektu

   

  Zespół projektu:

  Zarządzanie i administracja:

  Paulina Ciąćka – koordynator projektu

  Agnieszka Kołodziejczak – specjalista ds. monitoringu

  Paweł Dauenhauer – główny księgowy

  Ida Kazimierska – księgowa

  Indywidualny Doradca Przedsiębiorstw Społecznych:

  Agnieszka Sobczak – indywidualna doradczyni PS

  Ewa Marciniak – indywidualna doradczyni PS

  Psycholog:

  Beata Majcher – psycholog

  Magdalena Kolasa – psycholog

  Doradztwo specjalistyczne:

  Agnieszka Olszewska – doradztwo biznesowe

  Kancelaria adwokacka E i M Krassowscy sp.j. – doradztwo prawne

   

  Dyżury w punkcie konsultacyjno-doradczym:

  Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73

  Beata Majcher – psycholog – czwartek, piątek – 8:00 – 16:00

  Klienci OWES uprawnieni są do składania zażaleń drogą mailową na adres biuro@wsparciespoleczne.pl  lub telefonicznie 796 141 430.

  1234-ciag-logotypow-lowes