+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Nasze jednostki

  *** Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w Łowiczu ***

   

  zaz łowicz

   

  ZAZ Łowicz

  Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My został utworzony w lipcu 2017 r. ZAZ prowadzi Restaurację „Kulinarne Mosty”, która na co dzień oferuje pyszne domowe obiady znane w całym Łowiczu  z możliwością dowozu do klienta.  Ponadto organizujemy imprezy okolicznościowe takie jak komunie, chrzciny, konsolacje, imprezy urodzinowe, przyjęcia weselne,  a także  szkolenia i koncerty.  ZAZ jest miejscem pracy dla 26 osób z niepełnosprawnościami. Zatrudniamy osoby niepełnoprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym na stanowisku pomoc kuchenna- kelner. Nasi pracownicy na co dzień korzystają, nie tylko z rehabilitacji zawodowej, ale także ze wsparcia psychologicznego i fizjoterapii.

   

  Pracownicy mają zapewnione:

  •       zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
  •       rehabilitację społeczną, zawodową i leczniczą,
  •       mentoring ze strony doświadczonych instruktorów,
  •       wsparcie w zakresie szukania pracy na rynku otwartym,
  •       możliwość udziału w szkoleniach zawodowych.
  •       udział w wydarzeniach kulturowych

   

  Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w Łowiczu

  Powstańców 1863 nr.12, 99-400 Łowicz

  511 917 282

  zaz@wsparciespoleczne.pl

  www.lowicz.eatbu.com

  https://www.facebook.com/zazjatymy

  Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w Łowiczu prowadzi działalność gastronomiczną przy ul. Powstańców 1863 r. 12 w Łowiczu prowadząc Restaurację „Kulinarne Mosty”. Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką utworzoną w celu zatrudnienia 20 osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności i osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. W ramach swojej działalności ZAZ prowadzi rehabilitację zawodową, społeczna i leczniczą.

  www.facebook.com/zazjatymy

   

  ***

   

  *** Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w Sochaczewie ***

   

  pobrane-1024x576

   

  Placówka prowadzi działalność rehabilitacyjną w formie terapii zajęciowej. Uczestnikami WTZ są osoby niepełnosprawne, które otrzymały wskazania do terapii zajęciowej w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. W WTZ w Sochaczewie korzysta obecnie 50 uczestników z terenu Powiatu Sochaczew. Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego. Zajęcia odbywają się pięć dni w tygodniu w grupach warsztatowych.

  www.wtzsochaczew.pl

   

  ***

   

  *** Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzezinach ***

   

   

  śds

   

  O Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzezinach im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski
  Środowiskowy Dom Samopomocy typu „ABC” w Brzezinach jest ośrodkiem dziennego pobytu dla 30 pełnoletnich osób z niepełnosprawnością w sferze psychicznej i intelektualnej, zamieszkujących miasto Brzeziny oraz Gminy Powiatu Brzezińskiego (Gmina Brzeziny, Rogów, Jeżów, Dmosin). Celem istnienia Domu jest kształtowanie umiejętności i sprawności niezbędnych w codziennym życiu, usamodzielnianie oraz społeczna integracja. Szeroki program rehabilitacyjny dostosowany
  do indywidualnych potrzeb uczestników, odpowiedni dobór zajęć terapeutycznych i treningów umiejętności społecznych ma na celu korzystnie wpływać na poprawę stanu zdrowia psychicznego uczestników, jakości życia oraz funkcjonowania ich w środowisku rodzinnym i lokalnym. Podopieczni ŚDS korzystają z poradnictwa psychologicznego i socjalnego, z pomocy w rozwiązywaniu problemów życia codziennego, mogą również skorzystać z usług fizjoterapeuty. Kreatywnie rozwijają swoje zainteresowania twórcze, plastyczne, muzyczne, obsługi komputera i Internetu, uczą się efektywnie spędzać wolny czas. Nawiązują bliskie relacje i przyjaźnie, dzięki czemu nie czują się samotni. Oferowany trening umysłu i zajęcia indywidualne zapobiegają pogłębianiu zaburzeń funkcji poznawczych. ŚDS zapewnia posiłek przygotowany przez uczestników w ramach treningu kulinarnego oraz bezpłatny transport na terenie miasta. Ośrodek wyposażony jest w sprzęty AGD i RTV,
  a korzystanie z tej infrastruktury stanowi ważny element terapii. Placówka organizuje różne imprezy okolicznościowe i wyjazdy, które integrują społeczność Domu oraz społeczność lokalną.

  Środowiskowy Dom Samopomocy typu „ABC” w Brzezinach jest miejscem, w którym podopieczni czują zrozumienie, akceptację i szacunek, a nie „bycie osobą niepełnosprawną”.
  Kadra Środowiskowego Domu Samopomocy typu „ABC” w Brzezinach stworzyła Dom, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnością w sferze psychicznej i intelektualnej znalazły serdeczność
  i wsparcie w różnych sprawach. Podopieczni doceniają panującą w nim atmosferę wyrozumiałości, akceptacji, szacunku i zachowania ich godności. Dzięki korzystaniu z różnorodnych zajęć oferowanych przez placówkę zaczęli zauważać pozytywne zmiany w swoim samopoczuciu i codziennym funkcjonowaniu, np. wzrost chęci, siły i poczucia sensu, by aktywnie spędzać czas po powrocie z ŚDS do domu. Z dużą radością wracają do swoich pasji, odkrywają nowe zainteresowania
  i dzielą się nimi z innymi.
  W ŚDS z przyjemnością dostrzega się międzypokoleniowy przekaz. Uczestnicy nawzajem czerpią ze swoich życiowych doświadczeń. Społeczność ŚDS wyraźnie stała się rodziną (dla niektórych jedyną). Ogromnym sukcesem jest zyskane przez uczestników zaufanie
  i otwarcie się na pracę nad sobą. Kolejnym to zyskanie zaufania rodzin podopiecznych i chęć korzystania ze specjalistycznego wsparcia terapeutycznego psychologów i pracownika socjalnego.
  Placówka kreuje oraz promuje pozytywny i realny wizerunek osób z niepełnosprawnością
  w sferze psychicznej oraz intelektualnej. Uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne.
  Nasi uczestnicy mówią “Nasz dom jest pełny miłości i jest cudownie”.

  Kontakt:
  Środowiskowy Dom Samopomocy im. 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski, Brzeziny
  ul. Sportowa 1
  tel. 574 120 200
  sds@wsparciespoleczne.pl

  www.facebook.com/Środowiskowy-Dom-Samopomocy-im-100-lecia-Odzyskania-Niepodległości-Polski

  Dokumenty do pobrania:

  Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy

  Zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach środowiskowego domu samopomocy

  Zaświadczenie lekarza psychiatry lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych

   

  ***

   

  *** Dzienny Dom Pomocy w Skierniewicach ***

   

  cusotwarcie010xxklowfqwibgpc785hlxs

   

  ***

  *** POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach ***

   

   

  Projekt „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” realizowany w Partnerstwie w ramach Osi priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

  Projekt realizowany był w latach 2018-2021 na terenie miasta Skierniewice.

  W trakcie trwania projektu realizowano następujące usługi:

  • Dzienny Dom Pomocy dający możliwość zapewnienia opieki w otoczeniu zbliżonym do warunków domowych dla 12 uczestników projektu. W DDP uczestnicy mogli skorzystać ze wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz pielęgniarskiego. Organizowane były również zajęcia z zakresu terapii zajęciowej oraz fizjoterapii. W trakcie trwania projektu z usługi skorzystało 28 osób.
  • Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – usługi realizowane były w miejscu zamieszkania osoby wymagającej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, obejmowały czynności pielęgnacyjne, pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, realizowanie zaleceń lekarskich, dotrzymywanie towarzystwa, pomoc w przygotowaniu posiłków oraz czynnościach higienicznych. Podczas trwania projektu z usługi skorzystało 66 osób
  • Usługi asystenckie – usługi realizowane były na rzecz osób niepełnosprawnych. Asystent był osobą, która wspierała uczestnika w czynnościach dnia codziennego – pomagały w zarządzaniu finansami, robieniu zakupów. Ponadto asystenci uczestniczyli w rozwoju zainteresowań, pomagali w dostępie do edukacji czy rozwoju zawodowym. Podczas trwania projektu z usługi skorzystały 33 osoby
  • Poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, prawne, oligofrenopedagogiczne – ten rodzaj usługi realizowany był zarówno dla uczestników projektu jak i opiekunów faktycznych. Dzięki temu osoby mogły uregulować swoje sytuacje prawne, skorzystać z pomocy psychologicznej i oligofrenopedagogicznej we własnym domu.
  • Posiłki w miejscu zamieszkania – usługa polegała na dostarczeniu zestawu obiadowego 6 razy w tygodniu za symboliczną opłatę 5zł za posiłek. Z tego rodzaju wsparcia skorzystały 122 osoby
  • Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego (zadanie Partnera) – usługa obejmowała darmowe wypożyczenie specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego tj. łóżka, podnośniki, balkoniki, wózki inwalidzkie.
  • Praca socjalna (zadanie partnera) – praca pracownika socjalnego obejmowała nie tylko rekrutację ale również monitorowanie ciągle zmieniających się potrzeb i sytuacji naszych uczestników.

   

   

  Projekt „POMOC II – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” realizowany w Partnerstwie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

  W ramach projektu kontynuowano działalność z projektu „POMOC (…)”, jednak wzrosła liczba dostępnych miejsc. Realizowano takie wsparcia jak:

  • Dzienny Dom Pobytu dający możliwość zapewnienia opieki w otoczeniu zbliżonym do warunków domowych dla 12 uczestników projektu. Otworzono również filię DDP, która również mogła przyjąć 12 uczestników. W DDP uczestnicy mogli skorzystać ze wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz pielęgniarskiego. Organizowane były również zajęcia z zakresu terapii zajęciowej oraz fizjoterapii. W trakcie trwania projektu z usługi skorzystało 55 osób.
  • Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – usługi realizowane były w miejscu zamieszkania osoby wymagającej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, obejmowały czynności pielęgnacyjne, pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, realizowanie zaleceń lekarskich, dotrzymywanie towarzystwa, pomoc w przygotowaniu posiłków oraz czynnościach higienicznych. Podczas trwania projektu z usługi skorzystało 87 osób
  • Usługi asystenckie – usługi realizowane były na rzecz osób niepełnosprawnych. Asystent był osobą, która wspierała uczestnika w czynnościach dnia codziennego – pomagały w zarządzaniu finansami, robieniu zakupów. Ponadto asystenci uczestniczyli w rozwoju zainteresowań, pomagali w dostępie do edukacji czy rozwoju zawodowym. Podczas trwania projektu z usługi skorzystało 46 osób
  • Poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, prawne, oligofrenopedagogiczne, fizjoterapeutyczne, pielęgniarskie – ten rodzaj usługi realizowany był zarówno dla uczestników projektu jak i opiekunów faktycznych. Dzięki temu osoby mogły uregulować swoje sytuacje prawne, skorzystać z pomocy psychologicznej i oligofrenopedagogicznej we własnym domu. Ponadto mogły one nauczyć się samodzielnego ćwiczenia pod okiem fizjoterapeuty jak i obsługi urządzeń medycznych.
  • Posiłki w miejscu zamieszkania – usługa polegała na dostarczeniu zestawu obiadowego 6 razy w tygodniu za symboliczną opłatę 5zł za posiłek. Z tego rodzaju wsparcia skorzystało 76 osób
  • Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego (zadanie Partnera) – usługa obejmowała darmowe wypożyczenie specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego tj. łóżka, podnośniki, balkoniki, wózki inwalidzkie.
  • Praca socjalna (zadanie partnera) – praca pracownika socjalnego obejmowała nie tylko rekrutację ale również monitorowanie ciągle zmieniających się potrzeb i sytuacji naszych uczestników.

   

   

  ***

  *** Łowickie Centrum Usług Środowiskowych 2 ***

   

  Projekt realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
  (konkurs nr FELD.07.09-IP.01-001/23)
  (Priorytet: FELD.07 „Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem”,
  Działanie: FELD.07.09 „Usługi społeczne i zdrowotne”). Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zaś partnerami:

  1. Gmina Zduny,
  2. Gmina Bielawy,
  3. Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej,
  4. Stowarzyszenie Wsparcie społeczne „Ja-Ty-My”,
  5. Stowarzyszenie „Od Juniora do Seniora”.

  Czas trwania projektu: 1 stycznia 2024 r. – 31 grudnia 2026 r.

  Projekt kierowany jest do 147 mieszkańców powiatu łowickiego, wymagających wsparcia
  w codziennym funkcjonowaniu, osób z niepełnosprawnością oraz 50 osób z otoczenia tych osób,
  w szczególności rodzin sprawujących opiekę nad seniorami, osobami z niepełnosprawnościami
  i innymi osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

  Projekt jest kontynuacją kompleksowej oferty pomocowej świadczonej w powiecie łowickim
  w ramach projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych”.

  Celem projektu jest rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w powiecie łowickim w formie:

  1. Dziennego Domu Pomocy dla 15 osób
  2. Usług asystenckich dla 20 osób
  3. Transportu indywidualnego door-to-door dla 100 osób,
  4. Opracowania, monitorowania i aktualizacji Indywidualnego Planu Działania dla 147 osób,
  5. Usług informacyjnych i doradczych dla UP i ich opiekunów faktycznych dla 150 osób,
  6. Sąsiedzkich usług opiekuńczych w gminie Zduny dla 12 osób,
  7. Sąsiedzkich usług opiekuńczych w gminie Bielawy dla 9 osób,
  8. Specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 32 osób- zadanie SWS
  9. Wypożyczalni sprzętu wspomagającego i opiekuńczego dla 100 osób,
  10. Usługi dowożenia posiłków dla 82 osób,
  11. Usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 16 osób- zadanie SWS
  12. Klubu pomocy wzajemnej dla 13 osób- zadanie SWS
  13. Usługi teleopiekuńczej dla 50 osób- zadanie SWS
  14. Usług sprzątających, naprawczych i gospodarczych dla 100 osób- zadanie SWS
  15. Poradnictwo specjalistyczne dla 70 osób- zadanie SWS
  16. Klubu Seniora dla 30 osób.

   

  Wartość projektu: 25 009 721,24 zł

  Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 23 523 009,22 zł