+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Nasze jednostki

  *** Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w Łowiczu ***

   

  zaz łowicz

   

  Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w Łowiczu prowadzi działalność gastronomiczną przy ul. Powstańców 1863 r. 12 w Łowiczu prowadząc Restaurację „Kulinarne Mosty”. Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką utworzoną w celu zatrudnienia 20 osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności i osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. W ramach swojej działalności ZAZ prowadzi rehabilitację zawodową, społeczna i leczniczą.

  www.facebook.com/zazjatymy

   

  ***

   

  *** Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w Sochaczewie ***

   

  pobrane-1024x576

   

  Placówka prowadzi działalność rehabilitacyjną w formie terapii zajęciowej. Uczestnikami WTZ są osoby niepełnosprawne, które otrzymały wskazania do terapii zajęciowej w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. W WTZ w Sochaczewie korzysta obecnie 50 uczestników z terenu Powiatu Sochaczew. Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego. Zajęcia odbywają się pięć dni w tygodniu w grupach warsztatowych.

  www.wtzsochaczew.pl

   

  ***

   

  *** Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzezinach ***

   

   

  śds

   

  Środowiskowy Dom Samopomocy typu „ABC” w Brzezinach jest ośrodkiem dziennego pobytu dla 30 pełnoletnich osób z niepełnosprawnością w sferze psychicznej i intelektualnej, zamieszkujących miasto Brzeziny oraz Gminy Powiatu Brzezińskiego (Gmina Brzeziny, Rogów, Jeżów, Dmosin). Celem istnienia Domu jest kształtowanie umiejętności i sprawności niezbędnych do realizacji zadań życia codziennego, usamodzielnienie i integracja społeczna. Szeroki program rehabilitacyjny dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników, odpowiedni dobór zajęć terapeutycznych i treningów umiejętności społecznych ma na celu korzystnie wpływać na poprawę stanu zdrowia psychicznego uczestników, jakości życia oraz funkcjonowania ich w środowisku rodzinnym i lokalnym. Podopieczni ŚDS korzystają z poradnictwa psychologicznego i socjalnego oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów życia codziennego.Mają możliwość korzystania z fizjoterapii, codziennej gimnastyki oraz konsultowania stanu zdrowia z ratownikiem medycznym. Kreatywnie rozwijają swoje zainteresowania twórcze, plastyczne, muzyczne, obsługi komputera i internetu, uczą się efektywnie spędzać wolny czas. Nawiązują bliskie relacje i przyjaźnie, dzięki czemu nie czują się samotni.Oferowany trening umysłu  i zajęcia indywidualne zapobiegają pogłębianiu zaburzeń funkcji poznawczych.
  ŚDS zapewnia posiłek i bezpłatny transport. Wyposażony jest w sprzęty AGD i RTV, a korzystanie z tej infrastruktury stanowi ważny element terapii. ŚDS organizuje różne imprezy okolicznościowe i wyjazdy, np. koncert kolęd, Bal Karnawałowy, Śniadanie Wielkanocne, Majówka, które integrują społeczność Domu oraz społeczność lokalną. Środowiskowy Dom Samopomocy typu „ABC”w Brzezinach jest miejscem, w którym podopieczni czują zrozumienie, akceptację i szacunek, a nie „bycie osobą niepełnosprawną”. Uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne.

  www.facebook.com/Środowiskowy-Dom-Samopomocy-im-100-lecia-Odzyskania-Niepodległości-Polski

   

   

  ***

   

  *** Dzienny Dom Pomocy w Skierniewicach ***

   

  cusotwarcie010xxklowfqwibgpc785hlxs