+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Usługi inkubacyjne

  USŁUGI INKUBACYJNE

  • Wsparcie w tworzeniu nowych organizacji – prawne, księgowe, finansowe (minigranty)
  • Wsparcie w zakładaniu działalności odpłatnej i gospodarczej
  • Animacja społeczna na terenie
  • Współpraca z różnorodnymi środowiskami na rzecz rozwoju ekonomii społecznej
  • Doradztwo i szkolenia dla organizacji i aktywistów

   

  Do korzystania z usług zapraszamy:

  • Fundacje i stowarzyszenia nie prowadzące działalności odpłatnej i/lub gospodarczej
  • Jednostki samorządu terytorialnego oraz otoczenie podmiotów ekonomii społecznej
  • Osoby fizyczne zainteresowane działalnością w sektorze ekonomii społecznej
  • Grupy nieformalne zainteresowane działalnością w sektorze ekonomii społecznej

  z terenu powiatów poddębickiego, zgierskiego, łęczyckiego, kutnowskiego, skierniewickiego, łowickiego, brzezińskiego, m. Skierniewice.

   

  Aktualności:

  9 grudnia 2017 r. Szkolenie: „Praktyczne przygotowanie nowego sprawozdania finansowego za 2017r.”

  4-5 listopada 2017r. Szkolenie „Sztuka pisania projektów do jednostek samorządu terytorialnego”

  Poszukujemy Pracownika do Spółdzielni Socjalnej

  28-29 października 2017 r. Szkolenie „Sztuka pozyskiwania środków na działalność PS i PES, Współpraca z biznesem i jednostkami samorządu terytorialnego”

   20 października 2017 r. Szkolenie: „Prawo Zamówień Publicznych dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych”

  7 nawyków skutecznego Lidera – Dmosin

  7 nawyków skutecznego Lidera – Ozorków

  7 nawyków skutecznego Lidera – Żychlin

  29 lipca 2017 r. Szkolenie „Google AdWords – skuteczna promocja organizacji”

  Lista rankingowa Konkurs „Aktywator Społeczny” 2017 (projekt OWES)

  Spotkanie informacyjne pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 – Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”

  2 września 2017r. Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej

  1 lipca 2017r. Szkolenie „Komunikacja w Social Media dla Podmiotów Ekonomii Społecznej”

  Poszukiwany Doradca kluczowy/doradczyni kluczowa do projektu „OWES – wsparcie ekonomii społecznej”

  Poszukiwany Indywidualny Doradca Przedsiębiorstwa Społecznego do projektu „OWES – wsparcie ekonomii społecznej”

  3 czerwca 2017r. „Rozciągnij dobę – efektywne zarządzenie czasem”

  8 czerwca 2017r. Spotkanie „WYMIENNIK PRAKTYCZNY” o pracy z młodzieżą szkolną w Poddębicach 

  3-4 czerwca 2017r. Szkolenie „Źródła pozyskiwania środków na działanie i inicjatywy organizacji – aspekty prawne oraz crowdfunding”

  23 maja 2017r. Spotkanie informacyjne w ramach konkursu „Aktywator Społeczny”

  18 maja 2017r. Spotkanie informacyjne w ramach konkursu „Aktywator Społeczny”

  Konkurs pakiet rozwojowy „Aktywator społeczny”

  Poszukiwany Indywidualny Doradcy Przedsiębiorstwa Społecznego do projektu „OWES – wsparcie ekonomii społecznej”

  Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu „Pakty zatrudnieniowe w Polsce”

  Spotkanie konsultacyjne dotyczące programu Centrum Usług Społecznych (projekt OWES)

  WYMIENNIK PRAKTYCZNY – spotkanie dla podmiotów ekonomii społecznej w Brzezinach – projekt „OWES – WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ”

  Konkurs „Aktywator Społeczny” – Wynik pracy Komisji Oceny Wniosków – projekt „OWES – wsparcie ekonomii społecznej”

  Modyfikacja wyników konkursu „Aktywator Społeczny” – projekt „OWES – wsparcie ekonomii społecznej”

  Szkolenie – „Inicjowanie i tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej –podstawy prawne zakładania i funkcjonowania PES oraz źródła finansowania ich działalności statutowej.” (projekt OWES)

  Lista rankingowa konkursu grantowego w ramach pakietu rozwojowego pt. „Aktywator społeczny”-projekt „OWES – WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ

  Szkolenie – „Inicjowanie i tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej – Finanse i ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych” (projekt OWES)

  Ogłaszamy konkurs na pakiet rozwojowy „Aktywator społeczny”