+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej 2021

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”

  ma zaszczyt zaprosić przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, organizacje pozarządowe, Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, podmioty ekonomii społecznej oraz administrację publiczną i wszystkich mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego na Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej 2021

  .

  11 WRZEŚNIA 2021 O GODZINIE 12.00
  NA RYNKU CENTRUM HANDLOWEGO MANUFAKTURA W ŁODZI PRZY ULICY DREWNOWNOWSKIEJ 58
  ROZPOCZYNAMY

  ŁÓDZKIE TARGI EKONOMII SPOŁECZNEJ 2021

  W bieżącym roku weźmie w nich  udział sześćdziesiąt podmiotów ekonomii społecznej naszego regionu. Targi to wydarzenie o wyjątkowym charakterze. W jednym miejscu prezentować się będą przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne, podmioty reintegracyjne. Wszyscy działają w naszym regionie tworząc nowe miejsca pracy, działając na rzecz aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem (z powodu niepełnosprawności, trudnej sytuacji życiowej, choroby), wspierając poprzez rehabilitację społeczną i zdrowotną, angażują się w różnego rodzaju inicjatywy – integrują środowisko lokalne, przeciwdziałają dyskryminacji i przełamują opory społeczne, promują postawy obywatelskie.

  Odwiedzający Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej 2021 będą mogli zapoznać się ze świadczonymi przez wystawców usługami. Wśród nich przedsiębiorcy zajmujący się gastronomią, oryginalnym pięknym rękodziełem oraz usługami z wielu branż. Dla najmłodszych przewidziano liczne atrakcje, zajęcia sportowe, plastyczne, warsztaty, malowanie twarzy. Wszyscy wystawcy prezentując charakter swojej działalności będą rozpowszechniali swoje materiały promocyjne.

  .

  Organizatorzy Targów oferują BEZPŁATNIE:

  • domek wystawowy z ladami (o wymiarach ok. 2,5 m x 2 m)
  • podłączenie do prądu na stoisku
  • stolik wraz z krzesłami (3 sztuki)
  • stojak na ulotki
  • wywóz odpadów
  • ochronę bezpieczeństwa i porządku w trakcie imprezy
  • opiekę medyczną
  • obsługę techniczną oraz organizacyjną
  • promocja Wystawcy w bezpłatnym biuletynie targowym (rozdawanym osobom odwiedzającym Targi).

  Szczegóły udziału dla wystawców znajdują się w Regulaminie ŁTES.
  Prosimy o wypełnienie,  podpisanie  i wysłanie scanu  niniejszego formularza  na adres: targi@wsparciespoleczne.pl, najpóźniej do dnia 10 sierpnia 2021 roku. Zagwarantuje to Państwu możliwość uczestnictwa w Łódzkich Targach Ekonomii Społecznej 2021  w charakterze Wystawcy.

  Do pobrania :

  Regulamin ŁTES 2021

  Formularz zgłoszeniowy ŁTES 2021

  Klauzula RODO ŁTES 2021

  Zgoda RODO ŁTES 2021

   

  Patronat honorowy

   

  Partnerzy

   

  Patroni medialni

                            

   

  Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowią wkład własny Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.