+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Punkt Obsługi Klienta – Pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

  Punkt Obsługi Klienta – Pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

  Szanowni Państwo!

  Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje o projekcie, który realizuje we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego program finansujący wsparcie w utrzymaniu płynności finansowej oraz stabilnej pozycji na rynku podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych tj.:

  • stowarzyszeń
  • fundacji
  • warsztatów terapii zajęciowej,
  • zakładów aktywności zawodowej,
  • klubów i centrów integracji społecznej,
  • spółdzielni socjalnych,
  • spółdzielni pracy,
  • organizacji pozarządowych,

  Projekt finansowany jest ze środków projektu „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej” (POWR.02.09.00.00-0004/16-00). Managerem projektu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, w którego imieniu działa Pośrednik Finansowy – Fundacja „OIC Poland” na podstawie umowy operacyjnej „Pożyczka płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej” nr 2/PPES/322/2022/I/BP/465.

  Pożyczki płynnościowe udzielane na preferencyjnych warunkach to finansowanie przeznaczone dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Oferowana pomoc umożliwia wskazanym podmiotom sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnienie jej płynności finansowej.

  Szczególnym rodzajem Pożyczki Płynnościowej dla podmiotów ekonomii społecznej jest Pożyczka Misyjna skierowana do PES oferujących pomoc uchodźcom z Ukrainy. Pożyczki są udzielane na preferencyjnych warunkach również z możliwością umorzenia do 25% wartości kapitału.

  Pozyskane w ramach projektu środki można przeznaczyć na:

  • zapłatę podatku od towarów i usług poniesionego w związku z inwestycją objętą dofinansowaniem Krajowego Planu Odbudowy,
  • sfinansowanie wynagrodzeń pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
  • pokrycie zobowiązań publiczno-prawnych,
  • spłata zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
  • zatowarowanie, półprodukty itp.,
  • pokrycie kosztów administracyjnych,
  • zakup drobnego wyposażenia

  Pożyczki nie zawierają żadnych opłat i prowizji, a jedynym kosztem jest koszt oprocentowania, który dla pożyczki płynnościowej wynosi 2,9 % (oprocentowanie stałe). Pożyczka misyjna jest bez kosztowa – oprocentowanie 0 % oraz brak opłat i prowizji, możliwe umorzenie 25 % kapitału.

  Więcej informacji o pożyczce płynnościowej na stronie:

  https://www.oic.lublin.pl/fundusz-pozyczkowy/pozyczka-plynnosciowa-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/

  Więcej informacji o pożyczce misyjnej na stronie:

  https://www.oic.lublin.pl/fundusz-pozyczkowy/pozyczka-misyjna-w-ramach-pozyczki-plynnosciowej-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/

  Więcej informacji o pożyczce z funduszu dostępności:

  https://www.oic.lublin.pl/fundusz-pozyczkowy/pozyczka-z-funduszu-dostepnosci/ 

  W przypadku pytań dotyczących pożyczek prosimy o kontakt:

  Fundacja „OIC Poland”
  ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin
  tel. 81 710 46 41; 81 710 46 44;
  kom. 795 142 923; 795 466 456
  mail: pozyczka@oic.lublin.pl