+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Zakład Aktywności Zawodowej ZAZ w Łowiczu

  Zakład Aktywności Zawodowej ZAZ w Łowiczu

  Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”, współfinansowany z Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020.

   

  Projekt kierowany jest do:

  Osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i określonych w ustawie grup osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powiatów: łowickiego, miasta Łowicz

   

  Celem głównym projektu jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących pow. łowicki, poprzez udział w programie Zakład Aktywności Zawodowej.

   

  Beneficjenci projektu otrzymają wsparcie w formie:

  – zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łowiczu,

  – rehabilitację zawodowa i społeczna;

  – przygotowanie do życia w otwartym środowisku;

  – mentoring instruktorów zawodu

  – szkolenia w zakresie doradztwa zawodowego i orientacji zawodowej, poszukiwania pracy na otwartym rynku, autoprezentacji i radzenia sobie ze stresem

   

   

   

  Biuro projektu znajduje się w Łowiczu przy ul. Powstańców 1863 nr 12 („SYNTEX”) pok. 121 parter

  Godziny otwarcia biura: Pon.- pt. 8:00-16:00

  Kontakt:

  Tel. 796141440

  Mail: zaz@wsparciespoleczne.pl
  Harmonogram realizacji projektu „Zakład Aktywności Zawodowej ZAZ w Łowiczu”

  Lp.

  Etap

  Okres realizacji

  1. Przygotowanie wniosków do rejestracji ZAZ

  grudzień 2016 r. – marzec 2017 r.

  2. Przygotowanie i złożenie wniosków o finansowanie ZAZ do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej

  październik 2016 r. – marzec 2017 r.

  3. Konsultacje z kancelarią prawną

  grudzień 2016 r. – marzec 2017 r.

  4. Przygotowanie i złożenie pełnej dokumentacji do RCPS o utworzenie ZAZ

  listopad 2016 r. – grudzień 2016 r.

  5. Przygotowanie i złożenie stosownych wniosków do PIP, SANEPID i PSP

  marzec 2017 r.

  6. Rekrutacja beneficjentów ZAZ

  październik 2016 r. – grudzień 2016 r.

  7. Dostosowanie budynku i adaptacja pomieszczeń na potrzeby prowadzenia ZAZ

  Zakup sprzętów i urządzeń niezbędnych do prowadzenia ZAZ,

  październik 2016 r. – grudzień 2016 r.

  8. Zakup sprzętów i urządzeń niezbędnych do prowadzenia ZAZ

  październik 2016 r. – grudzień 2016 r.

  9. Zatrudnienie BO w ZAZ, przygotowanie i złożenie wniosku o przyznanie statusu ZAZ do wojewody łódzkiego

  styczeń 2017 r. – marzec 2017 r.

  10. Rehabilitacja zawodowa w ZAZ

  kwiecień 2017 r. – czerwiec 2018 r.

  10a. Prowadzenie spotkań indywidulanych do BO
  10b. Prowadzenie spotkań grupowych dla BO
  10c. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych BO
  10d. Realizacja codziennych zadań związanych z działalnością ZAZ
  11. Rehabilitacja społeczna w ZAZ

  kwiecień 2017 r. – czerwiec 2018 r.

  11a. Prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych
  11b. Prowadzenie warsztatów grupowych
  12. Rehabilitacja lecznicza w ZAZ

  kwiecień 2017 r. – czerwiec 2018 r.

  12a. Prowadzenie indywidualnych zabiegów w zakresie rehabilitacji leczniczej
  12b. Prowadzenie grupowych zabiegów w zakresie rehabilitacji leczniczej
  12c. Prowadzenie indywidualnych konsultacji lekarskich i pielęgniarskich
  13. Pomoc w kompletowaniu niezbędnych dokumentów. Przygotowanie portfolio zawodowego dla 20 BO

  kwiecień 2017 r. – lipiec 2017 r.

  14. Pomoc w szukaniu i wyborze oferty pracy

  kwiecień 2017 r. – czerwiec 2018 r.

  15. Pomoc w nawiązaniu kontaktu z pracodawcą

  kwiecień 2017 r. – czerwiec 2018 r.

  16. Pomocą w adaptacji w pierwszych 3 miesiącach po podjęciu zatrudnienia

  lipiec 2017 r. – czerwiec 2017 r.

   

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja –Ty-My” informuje, że wyżej umieszczony harmonogram może ulec zmianie.

   

  Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (PDF)