+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Pakty Zatrudnieniowe w Polsce

  fot. Urząd Miasta Zgierza

  Pakty Zatrudnieniowe w Polsce

  „Pakty Zatrudnieniowe w Polsce” (Projekt nr WND-POWR.04.03.00-00-W148/15) to nowatorski projekt realizowany przez Szczecińską Fundację Talent Promocja Postęp we współpracy z dwoma partnerami strategicznymi: Grone-Schulen Niedersachsen oraz Gminą Pyrzyce. Partnerem projektu jest również Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”. Dzięki tak zbudowanej kooperacji Polska będzie mogła skorzystać z niemieckich doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 roku życia. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

  Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych 50+. W ramach projektu nastąpi zaadaptowanie niemieckiego modelu Paktu Zatrudnieniowego i przetestowanie go między innymi na terenie powiatu zgierskiego.

   

  Głównym rezultatem projektu będzie model paktów zatrudnieniowych stanowiący o zasadach współpracy pomiędzy podmiotami o kluczowym znaczeniu dla aktywizacji zawodowej osób po 50 r.ż., funkcjonujący na terenie jednej (np. powiatu) lub kilku jednostek samorządu terytorialnego (np. przy Specjalnej Strefie Ekonomicznej) w całym kraju. Model ten zostanie zaadaptowany do warunków polskich, przetestowany i w wyniku projektu będzie możliwy do wdrożenia na terenie Polski.

   

  Projekt, który trwa od lipca 2016 do grudnia 2018, będzie przebiegał w 6 etapach, które będą zawierały: badania, konsultacje, wypracowanie modelu, testy, szkolenia i wizyty studyjne oraz ostateczne wdrożenie testowanego modelu.

   

  WARTOŚĆ PROJEKTU
  Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 1 750 864,40 zł i obejmuje dofinansowanie, z następujących źródeł:

   

  • ze środków europejskich w kwocie 1 650 890,04 zł, co stanowi 94,29 % wydatków kwalifikowalnych Projektu,
  • ze środków dotacji celowej w kwocie 47 448,41 zł,
  • wkład własny w kwocie 52 525,95 zł pochodzi ze środków prywatnych.