+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  OWES – wsparcie ekonomii społecznej

  OWES – wsparcie ekonomii społecznej

  listwa kolor

  Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”

  Projekt kierowany jest do:

  • podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych planujących ekonomizację
  • osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
  • osób fizycznych i prawnych planujących utworzenie podmiotu ekonomii społecznej
  • otoczenia podmiotów ekonomii społecznej

  z powiatów: poddębickiego, łęczyckiego, kutnowskiego, łowickiego, zgierskiego, brzezińskiego, skierniewickiego, miasta Skierniewice

  Udzielane wsparcie

  1 Działania wspierające tworzenie i rozwój potencjału podmiotów ekonomii społecznej

  • Animacja lokalna
  • Doradztwo rozwojowe i specjalistyczne: biznesowe i prawne
  • Szkolenia

  2 – Wsparcie doradcze, szkoleniowe, finansowe na tworzenie nowych miejsc pracy

  • Dotacja na tworzenie nowych miejsc pracy
  • Doradztwo prawne i biznesowe na każdym etapie udziału w tym typie wsparcia
  • Wsparcie psychologa i Indywidualnego Doradcy PS

  3 – Usługi dla przedsiębiorstw społecznych

  • Doradztwo rozwojowe i doradztwo specjalistyczne: prawne, biznesowe, marketingowe, informatyczne, księgowe w tym przygotowania do korzystania PS z mikropożyczek
  • Usługi : księgowe, marketingowe, prawne i informatyczne
  • Szkolenia i wizyty studyjne mające na celu podnoszenie kompetencji kadry zarządzającej, pracowników i wolontariuszy PS
  • Działania wspierające rozwój partnerstw

   

  Wartość projektu: 6 577 822,46 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 6 409 252,46 zł.

   

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”
  ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, 90-558 Łódź
  biuro projektu tel. 796 14 14 30, punkt konsultacyjno-doradczy w Zgierzu tel. 796 14 14 20, punkt konsultacyjno-doradczy w Brzezinach tel. 733 000 467
  e-mail: biuro@wsparciespoleczne.pl www.wsparciespoleczne.pl

  logotypy owes