+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Łowicko-Skierniewickie Centrum Opieki Środowiskowej

  Łowicko-Skierniewickie Centrum Opieki Środowiskowej

  Projekt „Łowicko-Skierniewickie Centrum Opieki Środowiskowej”

  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

   

  O projekcie „Łowicko-Skierniewickie Centrum Opieki Środowiskowej”

   

  Wprowadzenie

  Projekt „Łowicko-Skierniewickie Centrum Opieki Środowiskowej” realizowany jest przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w Łodzi w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 na podstawie umowy nr RPLD.09.02.01-10-D014/22-00 z dnia 29.08.2022 zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi a Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”. Łączna wartość projektu wynosi: 856 000,00zł, łączna kwota dofinansowania: 770 400,00zł, w tym kwota dofinansowania ze środków UE: 727 600,00zł.

   

  Główny cel projektu

  Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług medyczno-opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatów: miasto Skierniewice oraz powiatu łowickiego w okresie od 01.06.2022 r. do 30.06.2023 r. 6 miejsc świadczenia usług społecznych dla 24 niesamodzielnych mieszkańców powiatów: miasto Skierniewice i powiatu łowickiego (15Ki 9M) w formie: usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania i dowozu posiłków.

   

  Opis działań

  W ramach projektu zostanie utworzonych:

  • 6 miejsc świadczenia usług społecznych dla 24 niesamodzielnych mieszkańców Skierniewic (15K i 9M) w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;

  Dodatkowo w ramach projektu prowadzony będzie rozwój usług specjalistycznych w postaci dostarczania posiłków dla 12 niesamodzielnych mieszkańców powiatów: miasto Skierniewice oraz powiatu łowickiego (7K i 5M) korzystających z usług opiekuńczych. Dla każdego uczestnika projektu zostanie opracowana indywidualna ścieżka wsparcia, zawierająca indywidualną ocenę sytuacji materialnej i życiowej osoby niesamodzielnej, potrzeby, oczekiwania, proponowaną/ne formę/y wsparcia (rodzaj i zakres). Wszystkie formy wsparcia zostaną skoordynowane na poziomie powiatów: miasto Skierniewice oraz powiatu łowickiego, tak by zapewnić kompleksowe wsparcie os. zależnym na poziomie lokalnej społeczności.

   

  Biuro projektu:

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”

  90-558 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73

  tel.: 730 000 198, e-mail: cus@wsparciespoleczne.pl

  http://wsparciespoleczne.pl

   

  Dokumenty:

  Regulamin projektu ŁSCOŚ

  Szczegółowy harmonogram działań ŁSCOŚ

  Ankieta rekrutacyjna ŁSCOŚ

  Formularz zgłoszeniowy ŁSCOŚ

  Plakat informacyjny

  Plakat ŁSCOŚ