+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Tworzenie miejsc pracy

  TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY

   Formy wsparcia:

  • Dotacja na tworzenie nowych miejsc pracy
  • Doradztwo prawne, biznesowe na każdym etapie udziału w tym typie wsparcia
  • Doradztwo specjalistyczne
  • Wsparcie psychologa
  • Wsparcie Indywidualnego Doradcy Przedsiębiorstwa Społecznego

   

  Do korzystania z usług zapraszamy:

  • Osoby prawne (podmioty/instytucje), t.j.: z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 28 maja 2015 r.)w przedsiębiorstwa społeczne- kościelne osoby prawne

  jednostki samorządu terytorialnego

  organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (wpisane do KRS), planujące ekonomizację

  podmioty ekonomii społecznej (w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa

  • Osoby fizyczne/grupy założycielskie

   z terenu powiatów poddębickiego, zgierskiego, łęczyckiego, kutnowskiego, skierniewickiego, łowickiego, brzezińskiego, m. Skierniewice.

   

  Aktualności:

  Szkolenia zawodowe realizowane w projekcie „OWES – wsparcie ekonomii społecznej” (harmonogramy)

  Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację szkoleń zawodowych w projekcie „OWES – wsparcie ekonomii społecznej”.

  Wyniki trzeciego posiedzenia Komisji Oceny Wniosków w projekcie „OWES – wsparcie ekonomii społecznej”

  Zapytanie ofertowe – przygotowanie i organizacja szkoleń zawodowych

  KOMISJA OCENY WNIOSKÓW – PROJEKT „OWES – WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ”

  Wyniki drugiego posiedzenia Komisji Oceny Wniosków w projekcie „OWES – wsparcie ekonomii społecznej”

  KOMISJA OCENY WNIOSKÓW – PROJEKT „OWES – WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ”

  KOMISJA OCENY WNIOSKÓW – PROJEKT „OWES – WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ”

  Wyniki pierwszego posiedzenia Komisji Oceny Wniosków w projekcie „OWES – wsparcie ekonomii społecznej”

  KOMISJA OCENY WNIOSKÓW – PROJEKT „OWES – WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ”

  KOMISJA OCENY WNIOSKÓW – PROJEKT „OWES – WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ”

  Wyniki rekrutacji – OWES – wsparcie ekonomii społecznej

  WYNIKI OCENY FORMALNEJ – projekt „OWES – wsparcie ekonomii społecznej ”

  Przedłużenie terminu rekrutacji w projekcie „OWES – wsparcie ekonomii społecznej” do 4 lipca 2016 r.

  Rekrutacja do projektu OWES – wsparcie ekonomii społecznej