+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Międzynarodowy projekt Erasmus+, Partnerstwo Strategiczne „Job Coach dla osób z niepełnosprawnościami“(JOMB)

  Międzynarodowy projekt Erasmus+, Partnerstwo Strategiczne „Job Coach dla osób z niepełnosprawnościami“(JOMB)

   

  Międzynarodowy projekt Erasmus+, Partnerstwo Strategiczne „Job Coach dla osób  z niepełnosprawnościami“(JOMB), prowadzony jest pod kierownictwem i pod patronatem Grone-Schulen Niedersachsen GmbH.

   

  erasmus

  erasmus 1

  Projekt rozpoczął się we wrześniu 2015 i zostanie zakończony 31 sierpnia 2018.

  Celem projektu jest stworzenie ogólnoeuropejskich standardów szkolenia dla specjalistów
  w zakresie doradztwa zawodowego, tj. opracowanie ujednoliconych Europejskich Ram Kwalifikacji (EQF), dedykowanych Trenerom pracy dla osób z niepełnosprawnościami.

  W oparciu o europejskie standardy dotyczące kwalifikacji i wymagań dla zawodu Trenera pracy dla osób z niepełnosprawnościami, określono wymogi dostępu do zawodu, jak również kluczowe kompetencje Trenera. Kolejnym produktem projektu będzie opracowanie podręcznika uzupełniającego, dotyczącego zagadnień związanych z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, takimi jak autyzm, niepełnosprawność intelektualna oraz zaburzenia psychiczne.

  Projekt opracowania ujednoliconych Europejskich Ram Kwalifikacji (EQF) dla celów szkoleń Trenerów pracy dla osób z niepełnosprawnościami, daje wszystkim zainteresowanym ogromne możliwości. Projekt skierowany jest do Trenerów pracy, jak również do kandydatów na Trenerów pracy dla osób
  z niepełnosprawnościami (takich jak pracownicy socjalni, terapeuci zawodowi oraz pracownicy biur pośrednictwa pracy). Pośrednio, projekt będzie przydatny również dla osób z niepełnosprawnościami (np. pracowników socjalnych, pracowników biur zatrudnienia, pracodawców i pracobiorców).

   

  PRODUKTY PROJEKTOWE :

   

  ILO 1 – Europejskie Standardy Jakości dla zawodu Trenera pracy dla osób z niepełnosprawnościami.

  ILO 2 – Europejski Profil Kwalifikacji dla zawodu Trenera pracy.

  ILO 3 – Międzynarodowa zaadaptowana koncepcja kwalifikacji niezbędnych do wykonywania pracy przez Trenera Pracy dla osób niepełnosprawnych.

  ILO 4 – Dostosowane Koncepcje Krajowe

  ILO 5 – Wytyczne dotyczące postępowania ze szczególnymi utrudnieniami

  ILO 6 – Dodatkowy moduł dla celów szkolenia Trenerów pracy „Postępowanie z różnymi utrudnieniami“

  ILO 7 – Słownik fachowy

  ILO 8 – Materiały dydaktyczne

  ILO 10 – Wytyczne w zakresie realizacji Koncepcji Europejskich

  ILO 11 – Wytyczne w zakresie realizacji Koncepcji Krajowych

   

  Trener Pracy dla osób niepełnosprawnych

  KOORDYNACJA PROJEKTU I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT

   

  Grone-Schulen Niedersachsen GmbH

  Anna Block

  Tel.: 0049 (0) 4165 80370

  Mail: a.block@grone.de

  www.grone.de

  PARTNERAMI PROJEKTU SĄ

   

   

   

  Grone-Schulen Niedersachsen GmbH

  gemeinnützig, Projektleader

  www.grone.de

   1
   

   

  Cordaan Foundation

  Netherlands

  www.cordaan.nl

   2
   

   

  Grone-Bildungszentrum NRW GmbH

  Germany

  www.grone.de

   3
   

   

  Fachhochschule Münster

  Germany

  www.fh-muenster.de

   4
   

   

  The Queen’s University of Belfast

  United Kingdom

  www.qub.ac.uk

   5
   

   

  Les Genêts d’Or

  France

  www.lesgenetsdor.org

   6
   

   

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne

  Ja – Ty – My

  Poland

  www.wsparciespoleczne.pl

  7
   

   

  Stowarzyszenie Niepełnosprawni

  dla Środowiska EKON

  Poland

  www.ekon.org.pl

   8