+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

  Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

  listwa kolorRealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Projekt realizowany w partnerstwie

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” – Lider projektu

  Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO – partner projektu

  Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS – partner projektu

   

  Celem głównym projektu jest rozwój potencjału sektora ekonomii społecznej
  w subregionie IV województwa Łódzkiego w latach 2016-2017

  Projekt kierowany jest do:

   • podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych planujących ekonomizację
   • osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
   • osób fizycznych i prawnych planujących utworzenie podmiotu ekonomii społecznej

                                                                                                                  z terenu miasta Łodzi

  Udzielane wsparcie

  Działania zmierzające do tworzenia nowych PES i PS

  Działanie realizowane przez partnera projektu Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

  • wsparcie w tworzeniu nowych organizacji – prawne, księgowe, finansowe (minigranty)
  • wsparcie w zakładaniu działalności odpłatnej i gospodarczej
  • animacja społeczna na terenie Łodzi
  • współpraca z różnorodnymi środowiskami na rzecz rozwoju ekonomii społecznej
  • doradztwo i szkolenia dla organizacji i aktywistów

  Wsparcie doradcze, szkoleniowe, finansowe na tworzenie nowych miejsc pracy

  Działanie realizowane przez Lidera projektu Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”

  • Dotacja na tworzenie nowych miejsc pracy
  • Doradztwo prawne i biznesowe na każdym etapie udziału w tym typie wsparcia
  • Wsparcie psychologa i Indywidualnego Doradcy PS

  Usługi dla istniejących Podmiotów Ekonomii Społecznej

  Działanie realizowane przez partnera projektu Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO

  • doradztwo prawne, biznesowe, finansowe, w tym przygotowania do korzystania PES z mikropożyczek, podnoszenia kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kadry zarządzającej, pracowników i wolontariuszy PES
  • doradztwo w zakresie rozwijania kompetencji społecznych pracowników PES, dotyczącego budowania powiązań kooperacyjnych
  • Coaching dla 10 liderów podmiotów ekonomii społecznej
  • Wizyty studyjne do wybranych polskich podmiotów ekonomii społecznej
  • Usługi specjalistyczne przyznawane według indywidualnych potrzeb podmiotu ekonomii społecznej

   

  Kontakt:

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”

  ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, 90-558 Łódź

  biuro projektu tel. 796 14 14 30, punkt konsultacyjno-doradczy tel. 796 14 14 40

  e-mail: biuro@wsparciespoleczne.pl www.wsparciespoleczne.pl

   

  Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO)

  OWES Centrum KLUCZ

  Pomorska 40, 91-408 Łódź

  tel./fax: 42 630 17 49

  e-mail: kontakt@inspro.org.pl www.inspro.org.pl

   

  Centrum OPUS Łódź

  Wolności 2, 91-415 Łódź

  42 231 31 01, 42 632-22-18

  E-mail.: opus@opus.org.pl www.opus.org.pl

  listwa kolor ŁOWES