+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Co4Tran – Trzecie spotkanie międzynarodowe (Madryt, Hiszpania)

  Co4Tran – Trzecie spotkanie międzynarodowe (Madryt, Hiszpania)

  W dniach 25 stycznia 2024 r. w Madrycie w Hiszpanii odbyło się ostatnie ponadnarodowe spotkanie z cyklu wielu działań realizowanych w ramach projektu Co4Tran – Szkolenie na rzecz przejścia z zatrudnienia w przedsiębiorstwach społecznych do zatrudnienia na wolnym rynku. Projekt ten jest prowadzony przez Krajową Konfederację Specjalnych Centrów Zatrudnienia CONACEE (CONACEE. Confederación Nacional Centros Especiales Empleo) z Hiszpanii.

  W ostatnim ponadnarodowym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lidera projektu Narodowa Konfederacja Specjalnych Ośrodków Zatrudnienia CONACEE (CONACEE. Confederación Nacional Centros Especiales Empleo) oraz przedstawiciele partnerskich organizacji z Hiszpanii – Universidad Complutense de Madrid (Uniwersytet Complutense w Madrycie) , Niemiec – Bundesarbeitsgemeinschaft Inklusionsfirmen and Fachberatung fuer Arbeits- und Firmenprojekte, Francji-  Union Nationale Des Entreprises Adaptees Unea, Belgii – Entente Wallonne des Enterprises de Travail Adapte (EWETA), Polski – Stowarzyszenie Wsparcie Ekonomii Społecznej „Ja-ty-My”.

  Ostatnie spotkanie ponadnarodowe było bardzo efektywne we wszystkich szczegółach projektu. Podczas spotkania omówiono: kwestie administracyjne i finansowe (CONACEE), rozliczenia końcowe, uzupełnienia wymagane do rozliczenia. Na zakończenie spotkania odbyła się ożywiona dyskusja na temat szczegółów projektu i jego zakończenia.

  Spotkanie to było skutecznym zakończeniem projektu i wymianą doświadczeń w zakresie włączania społecznego osób niepełnosprawnych oraz poznaniem dobrych praktyk w całej Europie.

   

  Co4Tran – SZKOLENIE NA RZECZ PRZEJŚCIA OD ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO DO ZATRUDNIENIA NA WOLNYM RYNKU

  Program: Projekt Erasmus+

  Numer referencyjny: 2021-1-ES01-KA220-VET-000028035

  Współpraca między organizacjami i instytucjami w sektorze Kształcenia Zawodowego

  Rodzaj działania: Stowarzyszenia współpracy w zakresie kształcenia zawodowego

  Fundusze europejskie: 123 238 EUR

  Czas trwania: luty 2022 – luty 2024

  Koordynator: Narodowa Konfederacja Specjalnych Ośrodków Zatrudnienia (CONACEE)