+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Aktualizacja dokumentów rekrutacyjnych w projekcie „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” 10.06.2021 r.

  Aktualizacja dokumentów rekrutacyjnych w projekcie „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” 10.06.2021 r.

  gora_logotypy

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” realizując projekt „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

  ogłasza, że aktualizowano dokumenty rekrutacyjne w ramach naboru ciągłego na tworzenie nowych miejsc pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych

  Jeśli jesteś zainteresowany/a pozyskaniem dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy, bliskie są Ci cele społeczne i dodatkowo masz świetny pomysł na biznes – zgłoś się do nas!

  Oprócz wsparcia finansowego możesz otrzymać profesjonalne wsparcie doradcze!
  Wszystko dostosowanie do indywidualnie zdiagnozowanych potrzeb.

  2640434-praca-biurowa-657-323

  Nabór formularzy osób oraz podmiotów, które chcą utworzyć nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej ma charakter ciągły i obejmuje:

  • utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym PS,
  • przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej, spółki not for profit) w PS,
  • utworzenie nowego PS.

  Rekrutacja ma charakter ciągły do wyczerpania środków finansowych

   

  Komisja Rekrutacyjna zbiera się raz w miesiącu, każdego 25 dnia miesiąca, pod warunkiem przekazania do niej min. 3 dni robocze wcześniej min. jednego Formularza Rekrutacyjnego spełniającego wymogi formalne oraz w przypadku Formularzy składanych przez Kandydatów – osoby fizyczne, pisemnych opinii psychologa.
  Oznacza to, że formularz rekrutacyjny musi zostać złożony:
  – w przypadku osób fizycznych min. 17 dnia miesiąca (chyba, że wypada on w dzień wolny od pracy)
  – w przypadku PES/PS min. 17 dnia miesiąca (chyba, że wypada on w dzień wolny od pracy)

  W wyniku naboru wyłonione zostaną osoby i podmioty, które będą mogły skorzystać z bezpłatnego wsparcia doradczego w zakresie przygotowania biznesplanu. Ocena biznesplanu będzie podstawą do decyzji o tym, czy nowe/istniejące PS otrzyma wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy i pierwsze miesiące działalności.

  Wsparcie w postaci dotacji mogą otrzymać osoby zamieszkujące oraz podmioty zarejestrowane na terenie subregionu IV województwa łódzkiego, tj.
  m. Łódź.

  Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy dostarczyć pod adres:

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja – Ty -My”

  ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73,

  90 – 558 Łódź

  lub drogą mailową na adres: mwlazlak@wsparciespoleczne.pl – tytuł wiadomości „nabór ŁOWES”

  Dokumenty do pobrania (wersja zaktualizowana w dn. 10.06.2021 r.)

  Regulamin rekrutacji:

  Regulamin miejsca pracy etap I (wersja aktualizowana)

  Formularz rekrutacyjny dla osób fizycznych:

  Załącznik nr 1 Formularz Rekrutacyjny osoby fizyczne (wersja aktualizowana)

  Formularz rekrutacyjny dla instytucji wraz z załącznikami:

  Załącznik nr 2 Formularz Rekrutacyjny osoby prawne (wersja aktualizowana)

  Karty oceny formularzy:

  Załącznik nr 3 Karta oceny formalnej

  Załącznik nr 4.1 Karta oceny merytorycznej – osoby fizyczne

  Załącznik nr 4.2 Karta oceny merytorycznej – istniejące PS i PES przekształcające się w PS

  Załącznik nr 5 Wykaz  branż wykluczonych z pomocy de minimi

  Wykaz kluczowych sfer rozwojowych oraz branż niszowych preferowanych na etapie rekrutacji 

  Osobom i podmiotom zainteresowanym skorzystaniem ze wsparcia na utworzenie nowego miejsca pracy oferujemy bezpłatne doradztwo, w tym biznesowe, w zakresie przygotowania formularza rekrutacyjnego. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z doradcą:

  Małgorzatą Wlaźlak, mwlazlak@wsparciespoleczne.pl, tel 796 141 430

  dół_logotypy