+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Poszukujemy Asystentów osobistych osób niepełnosprawnych

  Poszukujemy Asystentów osobistych osób niepełnosprawnych

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w związku z realizacją projektu „Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Poddębickiego” w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej.

  Do zadań Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej będzie należało:
  – Wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, tłumaczenie na język migowy), zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach), edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki).

  Wymagania:
  1. wykształcenie min. zawodowe
  2. posiadanie (minimum rocznego) doświadczenia w realizacji usług asystenckich, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste, wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego,
  3. lub bez doświadczenia; odbycie minimum 60-godzinne szkolenia asystenckiego. Szkolenie składa się z minimum 20 godzin części teoretycznej z zakresu wiedzy ogólnej dotyczącej niepełnosprawności, udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji i obsługi sprzętu pomocniczego oraz z minimum 40 godzin części praktycznej w formie przyuczenia do pracy np. praktyki, wolontariat;
  oraz (dotyczy powyższych punktów);
  4. uzyskanie pozytywnej opinii psychologa na podstawie weryfikacji predyspozycji osobowościowych oraz kompetencji społecznych, takich jak:
  a. podstawowych: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy;
  b. pożądanych: umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność zachowań asertywnych;

  Oferujemy:
  * Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie;
  * Perspektywy rozwoju zawodowego;
  * Pracę w wymiarze 60 godzin miesięcznie;

  * Atrakcyjne wynagrodzenie;

  Miejsce pracy:
  Poddębice/powiat poddębicki.

  Osoby zainteresowane pracą na tym stanowisku prosimy o przesłanie CV na adres praca@wsparciespoleczne.pl w terminie do 23.12.2021r.
  W tytule wiadomości wpisując: „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”.

  Do ofert prosimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.” Oferty bez powyższego oświadczenia nie będą przez nas rozpatrywane.

  W razie pytań prosimy o kontakt z Dariuszem Krajewskim: e-mail: praca@wsparciespoleczne.pl, tel. 796141440
  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.