+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Poszukujemy opiekunów specjalistycznych

  Poszukujemy opiekunów specjalistycznych

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w związku z realizacją projektu „Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Poddębickiego” w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko Opiekun osób z zaburzeniami psychicznymi.

  Do zadań Opiekuna osób z zaburzeniami psychicznymi będzie należało:
  a) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
  b) opieka higieniczna,
  c) pielęgnacja zalecona przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej;
  d) zapewnienie kontaktów z otoczeniem,
  e) pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia, w tym:
   pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
   uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
   pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
   pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
   w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmianę opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,
   pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
   pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;
  f) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu, w tym:
   podejmowania działań zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
   współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług opiekuńczych.

  Wymagania:
  1. posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.
  2. spełnianie wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, tj. posiadanie minimum półrocznego stażu pracy w jednej z następujących jednostek:
  – szpital psychiatryczny,
  – jednostka organizacyjna pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  – placówka terapii lub placówka oświatowa do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
  – ośrodek terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczy,
  – zakład rehabilitacji,
  3. posiadanie udokumentowanego przeszkolenia w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.

  Oferujemy:
  * Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie;
  * Pracę pełną wyzwań w dynamicznym zespole;
  * Perspektywy rozwoju zawodowego;
  * Pracę w wymiarze 80 godzin miesięcznie;
  * Atrakcyjne wynagrodzenie;

  Miejsce pracy:
  Poddębice/powiat poddębicki.

  Osoby zainteresowane pracą na tym stanowisku prosimy o przesłanie CV na adres praca@wsparciespoleczne.pl w terminie do 23.12.2021r.
  W tytule wiadomości wpisując: „Opiekun osób z zaburzeniami psychicznymi”.

  Do ofert prosimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.” Oferty bez powyższego oświadczenia nie będą przez nas rozpatrywane.

  W razie pytań prosimy o kontakt z Dariuszem Krajewskim: e-mail: praca@wsparciespoleczne.pl, tel. 796141440
  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.