+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Ostateczne listy rankingowe na dofinansowanie miejsc pracy w projekcie OWES „Ja-Ty-My” 2021 (I edycja)

  Ostateczne listy rankingowe na dofinansowanie miejsc pracy w projekcie OWES „Ja-Ty-My” 2021 (I edycja)

  Projekt OWES „Ja-Ty-My”

   

  Działanie realizowane w ramach projektu OWES „Ja -Ty -My”

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” publikuje ostateczne listy rankingowe Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na utworzenie nowych miejsc pracy w ramach I edycji naboru 2021.

   

  W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” publikuje ostateczne listy rankingowe Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na utworzenie nowych miejsc pracy.

  Z uwagi na fakt, że żaden z Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na utworzenie nowych miejsc pracy, nie wniósł odwołania od decyzji KOW publikowana lista ma kształt niezmieniony i stanowi ostateczną listę rankingową.

   

  Ostateczna lista rankingowa – Utworzenie nowych miejsc pracy poprzez założenie przedsiębiorstwa społecznego

  Ostateczna lista rankingowa – Utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym PS

   

  Wnioskodawcy zakwalifikowani do dofinansowania zaproszeni zostaną do biura projektu w celu podpisania umów.

  Wsparcie finansowe udzielane jest na podstawie:
  1) umowy o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w nowoutworzonym PS, tj. podmiocie ekonomii społecznej (PES) pod warunkiem przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne (PS) oraz w przedsiębiorstwie społecznym (PS) zakładanym (niezależnie od formy prawnej) przez osoby fizyczne i prawne albo
  2) umowy o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

  Wsparcie finansowe pomostowe udzielane jest na podstawie:
  1) umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego na utworzenie nowych miejsc pracy  w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym (PS) oraz w nowoutworzonym przedsiębiorstwie społecznym (PS)

   

  logo owes dół kolor