+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Konkurs na zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych  w celu łagodzenia kryzysu wywołanego wojną na Ukrainie [projekt ŁOWES]

  Konkurs na zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych  w celu łagodzenia kryzysu wywołanego wojną na Ukrainie [projekt ŁOWES]

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” ogłasza konkurs na zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych  w celu łagodzenia kryzysu wywołanego wojną na Ukrainie w ramach projektu „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

   

  KTO MOŻE WNIOSKOWAĆ O ZAKUP PRODUKTÓW/USŁUG:
  Podmiot ekonomii społecznej (PES)/ przedsiębiorstwo społeczne (PS):
  • spełniający definicję określoną w Regulaminie ogólnym udziału w Projekcie „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w par. 2 pkt. 10 i 12;
  • zarejestrowany na terenie subregionu IV woj. łódzkiego, tj. w mieście Łodzi.

   

  JAKIE ZAKUPY MOGĄ BYĆ SFINANSOWANE?
  Zapoznaj się z katalogiem zakupów i usług, które mogą być sfinansowane – Regulamin ust. 10.

  Do sfinansowania zostaną skierowane zamówienia, które spełnią następujące kryteria:
  a) PES/PS złożył maksymalnie 1 zamówienie,
  b) Zamówienie zostało złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
  c) PES/PS kwalifikuje się podmiotowo i terytorialnie do uzyskania wsparcia,
  d) Łączna kwota usług i produktów/towarów wskazanych zamówieniu odpowiada zapisom ust. 7 Regulaminu.
  e) Wydatki przewidziane w zamówieniu są zgodne z katalogiem stanowiącym ust.10 Regulaminu.
  f) PES/PS korzysta ze wsparcia OWES (tj. jest uczestnikiem Projektu).

  Ocena zamówień będzie prowadzona na bieżąco, w miarę napływania zgłoszeń. Informacje o dofinansowaniu lub nie zamówienia PES/PS otrzyma drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych od dokonania zgłoszenia.

   

  JAK ZŁOŻYĆ FORMULARZ ZAMÓWIENIA?
  Zgłoszenia będą rozpatrywane w kolejności składania. Wypełniony załącznik nr 1 wraz z potwierdzeniem zapotrzebowania należy dostarczyć w formie elektronicznej (skan/zdjęcie wypełnionych i podpisanych dokumentów) na adres opus@opus.org.pl, w tytule maila należy wpisać MECHANIZM ZAKUPOWY_UKRAINA_ŁOWES.

   

  Nabór wniosków w ramach konkursu trwa od dnia 31.08.2022 r.
  poprzez stronę Lidera projektu
  PRZEJDŹ DO STRONY

   

  ZAŁĄCZNIKI:

  Regulamin zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych w celu łagodzenia kryzysu wywołanego wojną na Ukrainie

  Załącznik nr 1 do Regulaminu – zlecenie zamówienia

  Załączniki nr 2 do Regulaminu – potwierdzenie odbioru zamówienia