+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Transitional meeting Berlin – Projekt Co4tran

  Transitional meeting Berlin – Projekt Co4tran

   

  Drugie spotkanie koordynacyjne w ramach projektu CO4TRAN zostało tym razem zorganizowane w Berlinie w siedzibie partnerskiej organizacji Fachberatung fuer Arbeits- und Firmenprojekte (FAF) w dniach 25-27 kwietnia 2023 roku. Tym razem partnerzy zaangażowani w realizację projektu analizowali w formie podsumowania specyfikę pracy przedsiębiorstw społecznych działających na terenie Hiszpanii poznanej podczas wizyty studyjnej w marcu tego roku.

  Podczas spotkania został przedstawiony wstępny plan kolejnej wizyty studyjnej (Learning Activity), która się odbędzie w dniach 3-7 lipca 2023 w Berlinie (przebieg wizyty, plan zakwaterowania i dojazdu oraz monitorowania przebiegu wizyty). Partnerzy ponadto analizowali i dyskutowali nad przebiegiem projektu oraz wymieniali się różnorodnymi spostrzeżeniami wynikającymi z odmiennej narodowej perspektywy oraz odmiennych prawnych uregulowań funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w krajach partnerskich.

  W spotkaniu wzięli udział reprezentanci z organizacji partnerskich: National Confederation of Special Employment Centers CONACEE (Confederación Nacional Centros Especiales Empleo) przedstawiciele – Universidad Complutense de Madrid (Complutense University of Madrid), organizacje z Niemiec – Bundesarbeitsgemeinschaft Inklusionsfirmen and Fachberatung fuer Arbeits- und Firmenprojekte, Francja – Union Nationale Des Entreprises Adaptees Unea, Belgiia – Entente Wallonne des Enterprises de Travail Adapte (Eweta) i Polska – Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne “Ja-Ty-My”.