+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Szkolenie – OPIEKUN SENIORA

  Szkolenie – OPIEKUN SENIORA

   

  SZKOLENIE: Opiekun seniora.

  Zapraszamy na szkolenie, które wprowadzi zainteresowane osoby w obszar tematyki opiekuńczej. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi opiekuńcze skierowane dla seniorów gromadzimy osoby zainteresowane rozwojem zawodowym w tym właśnie kierunku. 70 h szkolenie będzie obejmowało następujące zagadnienia:

  1. Aspekty psychologiczne
   Psychologia osób starszych (biologiczne, psychiczne i społeczne aspekty starości i starzenia się, problemy osób starszych, potrzeby osób starszych, motywowanie osoby starszej do aktywności i samodzielności życiowej).
  2. Kompetencje społeczne
   Funkcjonowanie społeczne osób starszych (relacje z otoczeniem, rodzina jako grupa i instytucja społeczna, funkcjonowanie osoby starszej w środowisku społecznym, polityka społeczna).
  3. Kompetencje opiekuńcze. Podstawy geriatrii i gerontologii (zmiany somatyczne i charakterologiczne w procesie starzenia się, niepełnosprawności i niesprawność osób starszych, choroby i zaburzenia psychiczne osób starszych, profilaktyka chorób wieku starszego i wczesna diagnoza). Pielęgnacja osób starszych (problemy i potrzeby osoby starszej, higiena osobista i czystość otoczenia, zasady żywienia osób starszych, zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne wykonywane u osób starszych, profilaktyka funkcjonowania okołodobowego). Metody i techniki pracy psycho-pedagogicznej (dialog, techniki radzenia sobie ze stresem, organizacja czasu wolnego, biblioterapia, arteterapia, muzykoterapia, choreoterapia, animaloterapia, ludoterapia, interwencja kryzysowa, opieka terminalna i jej formy).
  4. Elementy rehabilitacji i gimnastyki (elementy anatomii, fizjologia starzenia się, elementy terapii ruchowej, gimnastyka na każdy dzień).
   Organizacja i planowanie pracy (metodyka pracy opiekuna, diagnoza, cele krótkoterminowe, cele długoterminowe, tworzenie programów pracy, współpraca z rodziną, współpraca ze specjalistami, tworzenie dokumentacji pracy z osobą starszą)
  5. Pierwsza pomoc (obserwacja podstawowych parametrów życia, rozpoznawanie zagrożenia życia, postępowanie przy omdleniach i zasłabnięciach, resuscytacja krążeniowo-oddechowa u osób starszych, pozycja boczna ustalona, zabezpieczenie ran, obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego, postępowanie przy wstrząsie, udarze i bólach w klatce piersiowej, usuwanie ciała obcego z dróg oddechowych osoby starszej).
  6. Kompetencje prawne. Podstawy prawne pracy z osobami starszymi (podstawowe pojęcia prawne, przepisy dotyczące pomocy społecznej, przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń emerytalnych, rentowych i zdrowotnych, przepisy dotyczące prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz cywilnego, instytucje i organizacje wsparcia, obowiązki państwa względem osób starszych, instytucje państwowe, organizacje pozarządowe).

  DLA KOGO?
  Warsztat jest bezpłatny po uprzednim przesłaniu zgłoszenia drogą mailową bądź telefoniczną. Uczestnikami mogą być osoby zainteresowane pracą w charakterze opiekuna seniora. Liczba miejsc jest ograniczona o przyjęciu uczestnika decyduje organizator, organizator zastrzega, że będzie się kontaktować wyłącznie z przyjętymi uczestnikami a od decyzji organizatora nie przysługuje odwołanie.

  TERMIN NA ZGŁOSZENIA:

  20.11.2021, godz. 16.00

  MIEJSCE I TERMIN:
  Sala szkoleniowa, ul. Kościuszki 2, Brzeziny
  7.12.2021 – 20.12.2021

  ZGŁOSZENIA:

  Tel. 724 129 104
  pciacka@wsparciespoleczne.pl