+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Wyniki Komisji Rekrutacyjnej wniosków złożonych w miesiącu maju 2022 r. [projekt ŁOWES – m. Łódź]

  Wyniki Komisji Rekrutacyjnej wniosków złożonych w miesiącu maju 2022 r. [projekt ŁOWES – m. Łódź]

  Działanie realizowane w ramach projektu „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

   

  W związku z zakończeniem prac Komisji Rekrutacyjnej z dniem 03.06.2022 r. w projekcie „Łódzkie Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” podaje do publicznej wiadomości wyniki dotyczące oceny merytorycznej wniosków złożonych w miesiącu maju 2022 r., w ramach rekrutacji ciągłej na miejsca pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

  Lista rankingowa podmiotów ekonomii społecznej tworzących nowe miejsca pracy poprzez przekształcenie istniejącego PES w PS

  Wnioskodawcom/Kandydatom, którzy nie zostali zakwalifikowani do II etapu (tworzenie biznesplanu) przysługuje, zgodnie z §4, ust. 30 Regulaminu rekrutacji, przysługuje odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od  dnia uzyskania informacji o wynikach oceny Komisji Rekrutacyjnej.

  Podmioty, które zakwalifikowały się do udziału w II etapie rekrutacji mogą skorzystać z bezpłatnego doradztwa biznesowego w zakresie tworzenia biznesplanu.

  Doradcą biznesowym jest p. Małgorzata Wlaźlak: tel.  796 14 14 20; e-mail: mwlazlak@wsparciespoleczne.pl

  Regulamin rekrutacji projektu „Łódzkie Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”