+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Poszukiwany Animator/Animatorka Inicjatyw lokalnych. Projekt OWES „Ja-Ty-My”

  Poszukiwany Animator/Animatorka Inicjatyw lokalnych. Projekt OWES „Ja-Ty-My”

  pracuj z nami

  W związku z realizacją projektu OWES „Ja-Ty-My” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

  Animatora / Animatorki inicjatyw lokalnych

   

  DO ZADAŃ ANIMATORA BĘDZIE NALEŻAŁO:

  • Diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska.
  • Inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze.
  • Inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i instytucji, zamierzających rozpocząć działalność w formie podmiotu ekonomii społecznej (PES).
  • Zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju przedsiębiorstw społecznych i ekonomii społecznej.
  • Wymiana informacji nt. zmieniających się przepisów prawa dotyczących podmiotów ekonomii społecznej.
  • Ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się mieszkańców i tworzonych przez nich grup i środowisk.
  • Animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczącej ekonomii społecznej.
  • Wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych.
  • Inicjowanie powstawania grup inicjatywnych.
  • Motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej.
  • Budowanie lokalnych koalicji.
  • Moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku.
  • Stałe motywowanie osób, podmiotów, w tym instytucji publicznych do podjęcia i kontynuowania działań m.in. poprzez wskazywanie możliwych korzyści społeczno-ekonomicznych lub kosztów zaniechania.

  Wymagania:

  • Minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług animacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju lokalnego i tworzenia partnerstw lokalnych.
  • Umiejętność stwarzania warunków do efektywnej komunikacji między różnymi osobami i podmiotami.
  • Umiejętność przygotowania procesu animacji uwzględniającego rozwój i potencjał ekonomiczny i społeczny lokalnych środowisk oraz rozwój idei ekonomii społecznej.
  • Znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań społeczno-gospodarczych obszaru, w którym prowadzone są działania animacyjne.
  • Znajomość strategicznych dokumentów i ustaw związanych z sektorem ekonomii społecznej.
  • Znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań prawno-finansowych funkcjonowania sektora ekonomii społecznej.
  • Umiejętność pracy z grupą, moderowania i prowadzenia spotkań, facylitowania procesów grupowych.
  • Umiejętność budowania partnerstw lokalnych.
  • Prawo jazdy, mobilność i dyspozycyjność.
  • Wysoki poziom kultury osobistej.
  • Umiejętność obsługi oprogramowania biurowego MS Office (minimum MS WORD i MS EXCEL) oraz korzystanie z Internetu.

   

  Oferujemy:

  • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
  • Pracę pełną wyzwań w dynamicznym zespole;
  • Perspektywy rozwoju zawodowego;
  • Pracę w wymiarze 1 etatu;
  • Współrealizację dużych, ciekawych projektów.

  Miejsce pracy: Łódź / Brzeziny.

   

  Osoby zainteresowane pracą na tym stanowisku prosimy o przesłanie CV na adres owes@wsparciespoleczne.pl w terminie do 15.09.2021r.
  W tytule wiadomości wpisując: „Animator”.

  Do ofert  prosimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.” Oferty bez powyższego oświadczenia nie będą przez nas rozpatrywane.
  W razie pytań prosimy o kontakt z Anną Niedźwiedź: e-mail: owes@wsparciespoleczne.pl, tel. 796 141 430

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.