+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Nabór Wykonawców w ramach zakupów produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19

  Nabór Wykonawców w ramach zakupów produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19

  Projekt OWES” Ja-Ty-My”

  Od dnia 21 lutego 2022 r. do wyczerpania środków odbędzie się nabór Wykonawców w ramach zakupów produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19.

  Kto może wnioskować o zakup produktów/usług?

  Podmiot ekonomii społecznej (PES)/ przedsiębiorstwo społeczne (PS):

  spełniający definicję określoną w Regulaminie ogólnym udziału w Projekcie OWES „Ja-Ty-My” w par. 2 pkt. 10 i 12;

  zarejestrowany na terenie subregionu II woj. łódzkiego tj. powiaty: brzeziński, kutnowski, łęczycki, łowicki, poddębicki, skierniewicki, m. Skierniewice, zgierski. Udział podmiotów spoza  subregionu II jest możliwy, o ile są one uczestnikiem projektu pn. OWES „Ja-Ty-My” 2021-2023.

  Do kogo mogą trafić nieodpłatnie produkty i usługi?

  Produkty i usługi zakupione od PES/PS będą przekazywane nieodpłatnie korzystającym z nich podmiotom (instytucjom, podmiotom ekonomii społecznej), które przeznaczą je:

  – dla swojego personelu zaangażowanego w przeciwdziałanie skutkom wystąpienia COVID-19;

  – osób, na rzecz których te podmioty działają, w tym zwłaszcza: seniorów, osób z niepełnosprawnościami, osób bezdomnych, dzieci w pieczy zastępczej, osób w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem COVID-19;na własne potrzeby, w celu minimalizowana skutków wystąpienia COVID-19.W wyjątkowej sytuacji PES/PS może świadczyć usługi/ przekazać produkty osobom fizycznym, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem COVID-19, bez pośrednictwa innych podmiotów.

  Maksymalna wartość zakupu od jednego Wykonawcy może stanowić iloczyn kwoty 4 000,00 zł brutto i liczby miejsc pracy w podmiocie (obliczana na podstawie liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę), jednak kwota ta nie może przekroczyć 40 000,00 zł brutto. W przypadku Wykonawcy zatrudniającego wyłącznie na um-zlecenie kwota wynosi 4 000,00 zł brutto bez względu na liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego na podstawie umowy zlecenie.

  Faktury za usługi/produkty zgłoszone w zamówieniu powinny wpłynąć do Zamawiającego do 17 czerwca 2022 r.

  Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19.

  Jak złożyć formularz zamówienia?

  Nabór będzie trwał od 21 lutego 2022 r. od godz. 8.00 do wyczerpania środków. 

  Dokumenty w wersji elektronicznej (tj. skan/ zdjęcie podpisanego zlecenia zamówienia + potwierdzenia zapotrzebowania) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: owes@wsparciespoleczne.pl,

  w tytule maile należy wpisać MECHANIZM ZAKUPOWY.

  Pytania należy kierować do:

  Bogusława Ciechomska bciechomska@wsparciespoleczne.pl

  tel. 796 141 430

  Regulamin zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID

  Załącznik nr 1 do Regulaminu – zlecenie zamówienia

  Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o zapotrzebowaniu na produkty_usługi dla osób fizycznych

  Załącznik nr 3.1 do Regulaminu – potwierdzenie realizacji zamówienia – instytucje

  Załącznik 3.2 do Regulaminu – potwierdzenie realizacji zamówienia – osoby fizyczne