+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Chorujesz na schizofrenię lub depresję? Skorzystaj z pomocy osobistego Asystenta

  Chorujesz na schizofrenię lub depresję? Skorzystaj z pomocy osobistego Asystenta

   

   

  big_file-logo-transfer-2070

   

   

  W związku z realizacją projektu TRANSFER – Innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska, II etap – testowanie modelu REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 realizowanego zgodnie z umową nr. POWR.04.01.00-00-D214/2017, poszukujemy beneficjentów chcących skorzystać z usług dla osób Mobilnego Domu Pomocy chorujących na choroby psychiczne.

   

  Zapraszamy osoby dorosłe mieszkające na terenie powiatu Łódzkiego (miasto Łódź) lub w powiecie zgierskim, u których zdiagnozowano zaburzenie lub chorobę psychiczną zgodną z kategoriami zaburzeń F20-F39 wg klasyfikacji ICD-10 (na podstawie posiadanego już dokumentu poświadczającego stan zdrowia wydany przez lekarza np. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię). Dodatkowym kryterium kwalifikującym do uzyskania pomocy będzie wywiad z pacjentem i jego rodziną przeprowadzony przed przystąpieniem do projektu.

   

  W ramach projektu pacjent otrzymuje całodzienne (8h) wsparcie asystenta, opiekę fizjoterapeuty i wykwalifikowanej pielęgniarki i pracownika socjalnego, całodzienne wyżywienie. Wszystko odbywa się w miejscu zamieszkania korzystającego ze wsparcia.

   
  Zgłoszenia do projektu i informację prosimy kierować bezpośrednio do Macieja Niedźwiedzia pod numerem telefonu 501 266 825 lub mailowo mniedzwiedz@wsparciespoleczne.pl

   

   

   

  file-partnerzy-2127