+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Wyniki posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej w projekcie OWES „Ja-Ty-My” (realizowany w woj. łódzkim)

  Wyniki posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej w projekcie OWES „Ja-Ty-My” (realizowany w woj. łódzkim)

  logo kolor owes góra

  Działanie realizowane w ramach projektu „OWES Ja -Ty -My”

  W związku z zakończeniem prac Komisji Rekrutacyjnej w projekcie OWES -„Ja-Ty-My”, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” podaje do publicznej wiadomości wyniki dotyczące oceny merytorycznej wniosków złożonych w trzecim naborze w ramach rekrutacji na miejsca pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

  Lista rankingowa osób fizycznych i osób prawnych tworzących nowe PS oraz PES przekształcających się w PS

  Wnioskodawcom/Kandydatom, którzy nie zostali zakwalifikowani do bloku doradczego przysługuje, zgodnie z §4, ust. 30 Regulaminu rekrutacji, przysługuje odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od  dnia uzyskania informacji o wynikach oceny Komisji Rekrutacyjnej.

  Regulamin rekrutacji OWES „Ja-Ty-My”

  logo owes dół kolor