+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Informacja o wynikach postępowania w związku z zapytaniami ofertowymi na świadczenie doradztwa specjalistycznego z zakresu biznesu, świadczenie doradztwa specjalistycznego z zakresu prawa, świadczenie usług informatycznych w ramach projektu „OWES – wsparcie ekonomii społecznej” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

  Informacja o wynikach postępowania w związku z zapytaniami ofertowymi na świadczenie doradztwa specjalistycznego z zakresu biznesu, świadczenie doradztwa specjalistycznego z zakresu prawa, świadczenie usług informatycznych w ramach projektu „OWES – wsparcie ekonomii społecznej” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” przekazuje do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania w związku z zapytaniami ofertowymi na świadczenie doradztwa specjalistycznego z zakresu biznesu, świadczenie doradztwa specjalistycznego z zakresu prawa, świadczenie usług informatycznych w ramach projektu „OWES – wsparcie ekonomii społecznej” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  1. w zakresie zapytania ofertowego na świadczenie doradztwa specjalistycznego z zakresu prawa w wyniku przeprowadzonego postępowania nie wyłoniono wykonawcy. Złożona oferta nie spełniała warunków udziału w postępowaniu w zakresie 3 letniego doświadczenia zawodowego, w tym min. 2 letniego doświadczenia w świadczeniu usług doradczych dla PES lub PS lub JST.
  2. w zakresie zapytania ofertowego na świadczenie usług informatycznych w wyniku przeprowadzonego postępowania nie wyłoniono wykonawcy. Złożona oferta zawierała cenę brutto wyższą niż kwota, którą dysponuje Realizator projektu na realizację usługi. Z tego tytułu Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Realizatorowi projektu.
  3. w zakresie zapytania ofertowego na świadczenie doradztwa specjalistycznego z zakresu biznesu w wyniku przeprowadzonego postępowania nie wyłoniono wykonawcy. Wszystkie złożone oferty zawierały cenę brutto wyższą niż kwota, którą dysponuje Realizator projektu na realizację usługi. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Realizatorowi projektu.