+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Ogłoszenie wyników w związku z zapytaniem ofertowym na kompleksowe zorganizowanie trzydniowej krajowej wizyty studyjnej, szlakiem przedsiębiorstw społecznych (projekt ŁOWES)

  Ogłoszenie wyników w związku z zapytaniem ofertowym na kompleksowe zorganizowanie trzydniowej krajowej wizyty studyjnej, szlakiem przedsiębiorstw społecznych (projekt ŁOWES)

  logo-kolor-owes-góra

  W związku z realizacją projektu „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” informuje o wynikach  postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności
  na kompleksowe zorganizowanie trzydniowej krajowej wizyty studyjnej, szlakiem przedsiębiorstw społecznych.

  W ramach przeprowadzonego postępowania złożonych zostało pięć ofert:

  L.P

  Nazwa oferenta

  Cenna brutto za realizację przedmiotu zamówienia

  Ocena formalna

  Ocena merytoryczna

  1.

  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów

  20 000,00 zł

  negatywna

  Nie dotyczy

  2.

  Sun & More Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin

  25 000,00 zł

  pozytywna

  Niezgodność oferty z treścią zapytania ofertowego – niespełnienie wymogu zorganizowania wizyty w min. 7 przedsiębiorstwach społecznych

  oraz wymogu zorganizowania minimum 3 spotkaniach warsztatowych trwających minimum 3 godziny dydaktyczne (łączny min. czas warsztatu to 2 godz. 15 min.)

  3.

  Biuro Usługowo – Turystyczne „Atlantic”, Pl. Wolnosci 12, 35-959 Rzeszów

  15 600,00 zł

  pozytywna

  Niezgodność oferty z treścią zapytania ofertowego – niespełnienie wymogu zorganizowania minimum 3 spotkaniach warsztatowych trwających minimum 3 godziny dydaktyczne (łączny min. czas warsztatu to 2 godz. 15 min.)

  4.

  CRISTAL TRAVELNET SP. Z O.O., ul.Wojska Polskiego 34, 19-300 Ełk

  16 900,00 zł

  pozytywna

  Niezgodność oferty z treścią zapytania ofertowego – niespełnienie wymogu zorganizowania minimum 3 spotkaniach warsztatowych trwających minimum 3 godziny dydaktyczne (łączny min. czas warsztatu to 2 godz. 15 min.)

  5.

  Fundacja Bieszczadzka, ul. 1 Maja 16, 38-700 Ustrzyki Dolne

  15 350,00 zł

  pozytywna

  Niezgodność oferty z treścią zapytania ofertowego – niespełnienie wymogu zorganizowania minimum 3 spotkaniach warsztatowych trwających minimum 3 godziny dydaktyczne (łączny min. czas warsztatu to 2 godz. 15 min.)

  Zapytanie ofertowe pozostało nierozstrzygnięte – brak ofert spełniających kryteria

  Wyniki zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich:

  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232156#

  ciąg dolny