+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Harmonogram działań w okresie VII-VIII.2019 r. w Projekcie OWES „Ja-Ty-My” – III edycja (realizowany w woj. łódzkim)

  Harmonogram działań w okresie VII-VIII.2019 r. w Projekcie OWES „Ja-Ty-My” – III edycja (realizowany w woj. łódzkim)

  HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W PROJEKCIE OWES

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” przedstawia poniżej harmonogramy kolejnych etapów działań w projekcie OWES „Ja-Ty-My”.

   

   

  Harmonogram prac Komisji rekrutacyjnej

  Termin ogłoszenia wyników oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych ustalony został na dzień 16.07.2019 r. 

  Z uwagi na fakt, że kandydatom, którzy nie przeszli pozytywnie oceny merytorycznej przysługuje możliwość odwołania się od decyzji Komisji rekrutacyjnej, termin ostatecznej listy kandydatów zakwalifikowanych do bloku szkoleniowo – doradczego został zaplanowany na dzień 19.07.2019 r.

  Podane powyżej daty mogą ulec zmianie w zależności od postępu prac Komisji rekrutacyjnej.

  Blok szkoleniowo – doradczy

  Kandydaci zakwalifikowani do bloku szkoleniowo – doradczego obligatoryjnie biorą udział w 4 modułach tematycznych, których harmonogram przedstawiamy poniżej:

  Blok szkoleniowo-doradczy dla osób fizycznych planujących założyć PS oraz PES/NGO nie prowadzących działalności odpłatnej i gospodarczej odbędzie się w Hotelu Mazowieckim przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 53/57, 90-640 Łódź

  Data spotkania Godziny Tematyka modułu
  22.07.2019 r. 9.00-16.00 Prawne aspekty tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstwa
  23.07.2019 r. 9.00-16.00 Nowe technologie w biznesie – promocja
  24.07.2019 r. 9.00-16.00 Praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym – biznesplan Przedsiębiorstwa Społecznego w kontekście tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  25.07.2019 r. 9.00-16.00 Księgowość w Przedsiębiorstwach Społecznych

   

  Blok szkoleniowo-doradczy dla PES prowadzących działalność odpłatną  lub gospodarczą planujących przekształcić się w PS odbędzie się w Hotelu Mazowieckim przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 53/57, 90-640 Łódź.

  Data spotkania Godziny Tematyka modułu
  22.07.2019 r.. 9.00-16.00 Nowe technologie w biznesie – promocja
  23.07.2019 r. 9.00-16.00 Prawne aspekty tworzenia i funkcjonowania Przedsiębiorstwa Społecznego
  24.07.2019 r. 9.00-16.00 Księgowość w Przedsiębiorstwach Społecznych
  25.07.2019 r. 9.00-16.00 Praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym – biznesplan Przedsiębiorstwa Społecznego w kontekście tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

  Szkolenia realizowane w ramach bloku szkoleniowo – doradczego nie przysługują istniejącym Przedsiębiorstwom Społecznym.

  Biznesplany

  Po przebytych szkoleniach Kandydaci tworzą biznesplany. Na tym etapie kandydaci mogą skorzystać z doradztwa biznesowego, prawnego oraz coachingu.

  Termin składania biznesplanów został ustalony na dzień 09.08.2019 do godz. 12:00.

  Szczegółowe wytyczne dotyczące wydatków kwalifikowanych oraz oceny biznesplanów określone są w Regulaminie wsparcia finansowego.

  Zakończenie prac Komisji Oceny Wniosków i tym samym wyłonienie Wnioskodawców zakwalifikowanych do dofinansowania miejsc pracy zaplanowane zostało na dzień 23.08.2019 r.

  Podane powyżej daty mogą ulec zmianie w zależności od postępu prac Komisji Oceny Wniosków.

  PODPISYWANIE UMÓW O DOFINANSOWANIE

  Wnioskodawcy, którzy otrzymają pozytywną decyzję Komisji Oceny Wniosków zostaną zaproszeni do podpisania umowy na wsparcie finansowe oraz wsparcie pomostowe podstawowe.

  Umowy o których mowa powyżej podpisane będą z podmiotami zarejestrowanymi w KRS (zapis ten dotyczy aplikujących grup nieformalnych, które zobowiązane będą zarejestrować podmiot przed podpisaniem umowy o dofinansowanie).

  Dokumenty niezbędne do podpisania ww. umów szczegółowo określone są w Regulaminie wsparcia finansowego.

  Planowany termin podpisywania umów: 26.08.2019 r. – 29.08.2019 r.