+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Zmiana treści zapytania ofertowego na świadczenie usługi transportowej osób z niepełnosprawnościami będących uczestnikami w projekcie „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” realizowanym w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Zmiana treści zapytania ofertowego na świadczenie usługi transportowej osób z niepełnosprawnościami będących uczestnikami w projekcie „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” realizowanym w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Ciąg unijny
  W związku z realizacją projektu „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w Łodzi, w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na świadczenie usługi transportowej osób z niepełnosprawnościami będących uczestnikami projektu „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach”, informuje, iż w dniu 10.09.2018 dokonano następującej zmiany treści ogłoszenia:
  – zmiana treści załącznika nr 1 – zmianie uległa jednostka ceny z jednej godziny na jeden dzień wykonywania usługi.
  – termin składania ofert wydłużono do 14.09.2018.
  Szczegóły dotyczące zapytania dostępne są na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1134732
  Ciąg dolny kol