+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Ogłoszenie wyników w związku z zapytaniem ofertowym na kompleksowe zorganizowanie dwudniowej krajowej wizyty studyjnej, szlakiem przedsiębiorstw społecznych i podmiotów reintegracyjnych- projekt OWES „Ja-Ty-My” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Ogłoszenie wyników w związku z zapytaniem ofertowym na kompleksowe zorganizowanie dwudniowej krajowej wizyty studyjnej, szlakiem przedsiębiorstw społecznych i podmiotów reintegracyjnych- projekt OWES „Ja-Ty-My” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  logo-kolor-owes-góra

  Działanie realizowane w ramach projektu „OWES Ja -Ty -My”

  W związku z realizacją projektu OWES „Ja-Ty-My” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” informuje o wynikach  postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności  na kompleksowe zorganizowanie dwudniowej krajowej wizyty studyjnej, szlakiem przedsiębiorstw społecznych i podmiotów reintegracyjnych (CIS, KIS, ZAZ).

  W ramach przeprowadzonego postępowania złożonych zostało sześć ofert:

  TOP PODRÓŻE Sp. z o.o.

  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

  Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody

  Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA

  Lubelska Fundacja Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej

  Fundacja Bieszczadzka

  W wyniku przeprowadzonej procedury wyłoniono wykonawcę usługi,którego oferta otrzymała 100pkt.

  Informacja o wybranym wykonawcy:

  Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA, kwota wybranej oferty 13 062,20zł.

  Wyniki zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich:

  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229701

   

   

  logo owes dół kolor