+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Ostateczne listy rankingowe na dofinansowanie miejsc pracy w projekcie „Łódzki Ośrodek Wsparcie Ekonomii Społecznej”

  Ostateczne listy rankingowe na dofinansowanie miejsc pracy w projekcie „Łódzki Ośrodek Wsparcie Ekonomii Społecznej”

  pis1

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”, w związku ze złożonymi odwołaniami od decyzji Komisji Oceny Wniosków (KOW), powołało Komisję Odwoławczą, w której skład weszło dwóch niezależnych ekspertów, nie wchodzących dotychczas w skład KOW. Wszystkie odwołania, które wpłynęły do Realizatora zadania spełniły niezbędne wymagania i tym samym zostały przekazane do ponownej oceny.

   

  W związku z zakończeniem prac Komisji Odwoławczej Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” publikuje ostateczne listy rankingowe Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na utworzenie nowych miejsc pracy.

   

  Z uwagi na fakt, że żadne istniejące Przedsiębiorstwo Społeczne nie wniosło odwołania od decyzji KOW publikowana lista ma kształt niezmieniony i stanowi ostateczną listę rankingową istniejących Przedsiębiorstw Społecznych ubiegających się o wsparcie na utworzenie nowych miejsc pracy.

   

  Ostateczna lista rankingowa – Utworzenie nowych miejsc pracy poprzez założenie przedsiębiorstwa społecznego
  Ostateczna lista rankingowa – Utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym

   

  Zgodnie z §3 ust. 32 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego na utworzenie nowych miejsc pracy „Od decyzji Komisji Odwoławczej odwołanie Uczestnikowi/-om Projektu nie przysługuje”.