+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Poszukujemy Doradcy Kluczowego w projekcie ŁOWES

  Poszukujemy Doradcy Kluczowego w projekcie ŁOWES

  Praca-BCC

  W związku z realizacją projektu „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: Doradcy Kluczowego.

   

  DO ZADAŃ DORADCY KLUCZOWEGO BĘDZIE NALEŻAŁO:

  • indywidualne prowadzenie klientów zgłaszających się do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES);
  • wstępna analiza potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów oraz stworzenie na ich podstawie schematu indywidualnego prowadzenia klientów w zakresie:
  • stworzenia przedsiębiorstwa społecznego (PS) przez osoby fizyczne,
  • stworzenia PS przez osoby prawne,
  • przekształcenia przedsiębiorstwa w PS,
  • ekonomizacja organizacji,
  • tworzenie i wspieranie tworzenia podmiotów reintegracyjnych,
  • współpraca z instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i integracji społecznej oraz innymi instytucjami uznanymi za kluczowe w ramach wsparcia w zakresie wsparcia udzielanego klientom,
  • wymiana informacji z podmiotami zewnętrznymi, na temat zmieniających się przepisów prawa dotyczących podmiotów ekonomii społecznej (PES),
  • udzielanie informacji z zakresu:

   – zakładania PES i PS

   – rejestrowania działalności PES i PS,

   – zewnętrznego finansowania PS i PES,

   – prowadzenia działalności statutowej PES i PS,

   – stosowanie standardów OWES,

   – przestrzeganie kodeksu etyki OWES.

  WYMAGANIA:

  • 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wsparcia w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej lub przedsiębiorstw społecznych – warunek konieczny,
  • doświadczenie w zakresie realizacji zadań związanych ze wsparciem PES i PS,w szczególności w tematyce związanej z ekonomią społeczną, w tym zadań mających na celu aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem,
  • umiejętność rozpoznania potrzeb klienta i oczekiwanego wsparcia oraz w oparciu o nie przygotowanie procesu indywidualnego prowadzenia klienta i jego oceny,
  • samodzielne przeprowadzenie analizy potrzeb wsparcia oraz w oparciu o nią sformułowanie celów indywidualnych oraz stworzenie projektu procesu wsparcia,
  • posiadanie wiedzy merytorycznej i umiejętności praktycznych z zakresu objętego wsparciem,
  • przygotowanie procesu doradczego, który będzie uwzględniał rozwój organizacji i jej potrzeby edukacyjne,
  • umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych podczas procesu doradczego w sposób konstruktywny dla procesu rozwiązywania problemu i uczenia się organizacji.
  • umiejętności techniczne (obsługa urządzeń biurowych, pakiet Office)
  • znajomość standardów OWES,
  • wykształcenie wyższe i odbyte co najmniej 1 szkolenie z zakresu funkcjonowania ekonomii społecznej
  • uczestnictwo w min. 1 projekcie związanych z ekonomią społeczną – kadra projektu, wolontariat, staż (mile widziane),

  OFERUJEMY:

  • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę – 1 etat;
  • Pracę pełną wyzwań z ludźmi z pasją;
  • Perspektywa rozwoju zawodowego;
  • Współrealizację dużych, ciekawych projektów;

   

  Miejsce pracy: Łódź

  Osoby zainteresowane pracą na tym stanowisku prosimy o przesłanie CV na adres dkrajewski@wsparciespoleczne.pl w terminie do 18 czerwca 2019 r.
  W tytule wiadomości wpisując: „Doradca kluczowy”.

  Do ofert prosimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.” Oferty bez powyższego oświadczenia nie będą przez nas rozpatrywane.

  W razie pytań prosimy o kontakt z Dariuszem Krajewskim:

  e-mail: dkrajewski@wsparciespoleczne.pl

  tel. 796 14 14 40

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.