+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej – rekrutacja do dn. 02.10.2017 r. (projekt OWES)

  Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej – rekrutacja do dn. 02.10.2017 r. (projekt OWES)

  ustle

  Zobacz siebie jako lidera, a potem zrób to, co robią liderzy. Odważ się ruszyć na przód.
  (Brian Tracy)

   

   

   

  Jeżeli chcesz stać się liderem, który wie jak zwyciężać, ale potrafi także unikać sytuacji, w których grozi mu porażka

  zapisz się do naszej

  SZKOŁY LIDERÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ 

  i nabądź praktyczną wiedzę z zakresu:

  – PRACY Z ZESPOŁEM

  – WSPÓŁPRACY Z PODMIOTAMI EKONOMII SPOŁECZNEJ (PES) I INSTYTUCJAMI OTOCZENIA PES

  – DIAGNOZY POTRZEB MARKETINGOWYCH I PROMOCJI

  – ZARZĄDZANIA FINANSAMI w organizacji (w tym oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej organizacji).

   

   

  SZKOŁA LIDERÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ to bezpłatny cykl szkoleń (trzech trzydniowych zjazdów) dla liderów, członków i pracowników podmiotów ekonomii społecznej, czyli:
  – organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną,
  – przedsiębiorstw społecznych,
  zarejestrowanych na obszarze jednego z powiatów: poddębicki, łęczycki, łowicki, kutnowski, zgierski, brzeziński, skierniewicki, m. Skierniewice.

   

  Celem Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej jest zdobycie przez uczestników umiejętności związanych z prowadzeniem podmiotów ekonomii społecznej i zarządzaniem ich potencjałem.

   

  WARUNKI UCZESTNICTWA
  W Szkole Liderów Ekonomii Społecznej uczestniczyć mogą osoby będące liderami, członkami lub pracownikami podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie powiatu poddębickiego, łęczyckiego, łowickiego, kutnowskiego, zgierskiego, brzezińskiego skierniewickiego lub m. Skierniewice, które chcą uzyskać umiejętności zarządzania ludźmi, prowadzenia PES oraz zarządzania potencjałem.

   

  Warunkiem uczestnictwa w rekrutacji do Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej (SLES) jest złożenie kompletu dokumentów:
  – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO SZKOŁY LIDERÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ
  – list polecający z podmiotu ekonomii społecznej, kierującego na SLES (z obowiązku przedstawienia listu polecającego zwolnieni są członkowie zarządów PES)
  – wydrukowane Oświadczenie z podpisem o akceptacji warunków uczestnictwa w Szkole Liderów Ekonomii Społecznej.

  Uczestnicy zostaną wybrani podczas otwartego naboru. W Szkole Liderów Ekonomii Społecznej udział może wziąć jedynie 10 osób.
  W ramach Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej organizator zapewnia:
  – udział w szkoleniach prowadzonych metodami warsztatowymi (trzy zjazdy trzydniowe x 24 h = 72 godziny)
  – całodzienne wyżywienie,
  – nocleg,
  – materiały dydaktyczne na zajęcia,
  – zaświadczenie ukończenia SLES.

   

  Wskazane powyżej dokumenty należy przesyłać najpóźniej do dnia 2 października br. na adres e-mail: mwlazlak@wsparciespoleczne.pl

   

  Zjazdy odbywać się będą w czwartki, piątki i soboty, w obiektach konferencyjno – noclegowych na terenie województwa łódzkiego. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu.

   

  Terminy zjazdów:
  I zjazd – 12 – 13 – 14 października 2017 r.
  Temat zjazdu:
  DOBRY MANAGER –UMIEJĘTNOŚĆ PRACY Z ZESPOŁEM (24 h)

  II zjazd – 9 – 10 – 11 listopada 2017 r.
  Tematy zjazdu:
  WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI EKONOMII SPOŁECZNEJ (PES) I INSTYTUCJAMI OTOCZENIA PES (8 h)
  DIAGNOZA POTRZEB MARKETINGOWYCH i promocja (16 h)

  III zjazd – 23 – 24 – 25 listopada 2017 r.
  Temat zjazdu:
  ZARZĄDZANIE FINANSAMI (24 h)

   

  Szczegółowy program zjazdów
  PROGRAM SZKOŁY LIDERÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

   

  W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie dwóch przedstawicieli jednej organizacji pozarządowej lub przedsiębiorstwa społecznego.

   

  Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej Szkolenie organizowana jest w ramach projektu „OWES – wsparcie ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.