+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi transportowej osób z niepełnosprawnościami będących uczestnikami w projekcie „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” realizowanym w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi transportowej osób z niepełnosprawnościami będących uczestnikami w projekcie „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” realizowanym w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Ciąg unijny

   

  W związku z realizacją projektu „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w Łodzi, w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, zaprasza do przedstawienia ofert na świadczenie usługi transportowej osób z niepełnosprawnościami będących uczestnikami projektu „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach”.

  Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi transportowej polegającej na dowożeniu 12 osób z niepełnosprawnościami będących uczestnikami projektu „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” zamieszkujących na terenie miasta Skierniewice z miejsca zamieszkania do Dziennego Domu Pomocy zlokalizowanego w Skierniewicach przy ul. Nowobielańskiej 92A oraz odwożeniu ww. osób z Dziennego Domu Pomocy zlokalizowanego w Skierniewicach przy ul. Nowobielańskiej 92A do miejsca zamieszkania. Usługa transportowa realizowana będzie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w ilości nie większej niż 127 dni w roku 2018,  251 dni w roku 2019, 213 dni w roku 2020.

  Szczegóły dotyczące zapytania ofertowe dostępne są w bazie konkurencyjności funduszy europejskich: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1134732
  Ciąg dolny kol