+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  5.03.2020 r. – Szkolenie dla Przedsiębiorstw Społecznych: ABC Pisania Projektów. Projekt OWES „Ja-Ty-My”

  5.03.2020 r. – Szkolenie dla Przedsiębiorstw Społecznych: ABC Pisania Projektów. Projekt OWES „Ja-Ty-My”

  logo kolor owes góra

  Działanie realizowane w ramach projektu „OWES Ja -Ty -My”

  Szkolenie ABC Pisania Projektów dla Przedsiębiorstw Społecznych

   

  5.III.2020 r.

  Hotel Mazowiecki

  Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 53/57

  w godz. 9.00-16.00

   

  25060

  Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza i  przesłanie go do dnia 2.III.2020 r. do godz. 12.00.
  na adres mailowy: mmieleszkiewicz@wsparciespoleczne.pl lub dostarczenie w formie papierowej do biura projektu: Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „ Ja – Ty – My”, 90-558 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73

  Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Pani Marta Mieleszkiewicz (doradca kluczowy biznesowy), pod numerem telefonu 796 14 14 40.

  Do pobrania:

  Formularz-zgłoszeniowy_szkolenie dla PS-ABCPisaniaProjektów -Łódź

   

   

  Program szkolenia:

  • Ogólna charakterystyka projektu (założenia projektu: problem- analiza problemu – diagnoza)
  • Wyszukiwanie projektów – główne źródła finansowania
  • Matryca logiczna projektu: problem – cel – działanie – rezultat  – sposób pomiaru
  • Elementy projektu: uzasadnienie realizacji projektu, cele projektu, opis odbiorców projektu, harmonogram rzeczowo-finansowy, budżet projektu, rezultaty projektu
  • Zasady kwalifikowalności zadań i wydatków w projektach
  • Analiza finansowa projektu: Budżet i harmonogram projektu
  • Analiza ryzyka nieosiągnięcia założeń realizacji projektu  (omówienie zagrożeń które mogą wystąpić podczas realizacji projektu – identyfikacja ryzyka, planowanie reakcji na ryzyko).
  • Wypełnianie matrycy logicznej projektu i próba opisu głównych elementów wniosku – warsztaty

   

  Zapraszamy. Ilość miejsc ograniczona o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

  Szkolenie organizowane jest w ramach projektu OWES „Ja-Ty-My” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

  logo owes dół kolor