+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Wyniki posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej w dn. 08.08.2018 r. w projekcie Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

  Wyniki posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej w dn. 08.08.2018 r. w projekcie Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

  W związku z przywróceniem Fundacji Kulturokreacja do oceny merytorycznej przedstawiamy wyniki obraz z dnia 8 sierpnia 2018 r. Komisji Rekrutacyjnej w projekcie Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, W związku z powyższym Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” podaje do publicznej wiadomości wyniki zaktualizowanej oceny merytorycznej wniosków złożonych w pierwszym naborze w ramach rekrutacji na miejsca pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

  W trakcie procedowania znajdują się przedłożone odwołania od wyników oceny merytorycznej. W momencie zakończenia procedury odwoławczej Organizator konkursu poda do oficjalnej wiadomości ostateczną listę rankingową konkursu.

  Zaktualizowana lista rankingowa osób fizycznych oraz PES przekształcających się w PS