+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Poszukujemy doradcy kluczowego / doradczyni kluczowej w projekcie OWES „Ja-Ty-My”

  Poszukujemy doradcy kluczowego / doradczyni kluczowej w projekcie OWES „Ja-Ty-My”

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” poszukuje doradcy kluczowego / doradczyni kluczowej w projekcie OWES „Ja-Ty-My” realizowanym w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  DO ZADAŃ DORADCY/DORADCZYNI BĘDZIE NALEŻAŁO:

  • indywidualne prowadzenie klientów zgłaszających się do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES),
  • wstępna analiza potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów oraz stworzenie na ich podstawie schematu indywidualnego prowadzenia klientów w zakresie:

  – stworzenia przedsiębiorstwa społecznego (PS) przez osoby fizyczne,

  – stworzenia PS przez osoby prawne,

  – przekształcenia przedsiębiorstwa w PS,

  – ekonomizacja organizacji,

  – tworzenie i wspieranie tworzenia podmiotów reintegracyjnych,

  • współpraca z instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i integracji społecznej oraz innymi instytucjami uznanymi za kluczowe w ramach wsparcia w zakresie wsparcia udzielanego klientom,
  • wymiana informacji z podmiotami zewnętrznymi, na temat zmieniających się przepisów prawa dotyczących podmiotów ekonomii społecznej (PES),
  • udzielanie informacji z zakresu:

  – zakładania PES i PS,

  – rejestrowania działalności PES i PS,

  – zewnętrznego finansowania PS i PES,

  – prowadzenia działalności statutowej PES i PS,

  • stosowanie standardów OWES,
  • przestrzeganie kodeksu etyki OWES.

  WYMAGANIA:

  • 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wsparcia w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej lub przedsiębiorstw społecznych – warunek konieczny,
  • doświadczenie w zakresie realizacji zadań związanych ze wsparciem PES i PS,
   w szczególności w tematyce związanej z ekonomią społeczną, w tym zadań mających na celu aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem, uczestnictwo w min. 1 projekcie związanych z ekonomią społeczną – kadra projektu, wolontariat, staż (mile widziane),
  • umiejętność rozpoznania potrzeb klienta i oczekiwanego wsparcia oraz w oparciu o nie przygotowanie procesu indywidualnego prowadzenia klienta i jego oceny,
  • samodzielne przeprowadzenie analizy potrzeb wsparcia oraz w oparciu o nią sformułowanie celów indywidualnych oraz stworzenie projektu procesu wsparcia,
  • posiadanie wiedzy merytorycznej i umiejętności praktycznych z zakresu objętego wsparciem,
  • przygotowanie procesu doradczego, który będzie uwzględniał rozwój organizacji i jej potrzeby edukacyjne,
  • umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych podczas procesu doradczego w sposób konstruktywny dla procesu rozwiązywania problemu i uczenia się organizacji.
  • umiejętności techniczne (obsługa komputera, programów komputerów),
  • znajomość standardów OWES,
  • wykształcenie wyższe i odbyte co najmniej 1 szkolenie z zakresu funkcjonowania ekonomii społecznej.

  OFERUJEMY:

  • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
  • Pracę pełną wyzwań w dynamicznym zespole;
  • Perspektywy rozwoju zawodowego;
  • Pracę w wymiarze 1 etatu;
  • Współrealizację dużych, ciekawych projektów.

  Miejsce pracy: Łódź i województwo łódzkie.

  Osoby zainteresowane pracą na tym stanowisku prosimy o przesłanie CV na adres dkrajewski@wsparciespoleczne.pl w terminie do 27 listopada 2018 r. do godziny 16:00 w tytule wiadomości wpisując: „Doradca kluczowy OWES”.

  Do ofert  prosimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.” Oferty bez powyższego oświadczenia nie będą przez nas rozpatrywane.

  W razie pytań prosimy o kontakt Dariuszem Krajewskim, e-mail: dkrajewski@wsparciespoleczne.pl, tel. 796 14 14 40. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.