+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Aktualizacja Regulaminu konkursu „Aktywator Społeczny” w projekcie „OWES – wsparcie ekonomii społecznej”.

  Aktualizacja Regulaminu konkursu „Aktywator Społeczny” w projekcie „OWES – wsparcie ekonomii społecznej”.

  W związku ze zgłoszeniem uwag do przeprowadzonej oceny formalnej w ramach konkursu Aktywator Społeczny na pakiet rozwojowy oraz wejściem w życie zmian w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My publikuje zaktualizowany Regulamin konkursu „Aktywator Społeczny”. Informuje iż ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków zostanie dokonana w oparciu o zaktualizowany Regulamin.

   

  Zaktualizowany REGULAMIN KONKURSU.