+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Ogłoszenie o wyborze oferty na zorganizowanie 2-dniowej wizyty studyjnej w terminie 17-18 listopada 2016 w ramach projektu „OWES – wsparcie ekonomii społecznej”.

  Ogłoszenie o wyborze oferty na zorganizowanie 2-dniowej wizyty studyjnej w terminie 17-18 listopada 2016 w ramach projektu „OWES – wsparcie ekonomii społecznej”.

  W związku z zakończeniem prac Komisji oceniającej oferty złożone na zorganizowanie 2-dniowej wizyty studyjnej w terminie 17-18 listopada 2016 w związku z realizacją przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” projektu „OWES – wsparcie ekonomii społecznej” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” informuje, iż Oferentem, który uzyskał najwyższą ocenę i został zaproszony do organizacji wizyty studyjnej jest:

  Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. 

  42-202 Częstochowa, al. Najświętszej Maryi Panny 24/8.